మగ కుక్క ల పేర్లు

0
మగ కుక్క ల పేర్లు

మగ కుక్క ల పేర్లు|Male Dog Names In Telugu 

మగ కుక్క ల పేర్లు:-కుక్కలంటే చాలా మందికి ఎక్కవ ఇష్టం. మనుషుల  విశ్వాసం కంటే కుక్కల విశ్వాసం మేలు అని అంటారు.ఎందుకంటె మనం కుక్కలపై కొంచం ప్రేమను చూపిస్తే అవి మనపై రెండింతల ఎక్కువ ప్రేమను చూపిస్తాయి.

మగ కుక్కల పేర్లు |Maga Kukkala Perlu 

చాలా మంది కుక్కలని అయితే తెచ్చుకుంటారు.కానీ, వాటికీ పేరు పెట్టడం వారికీ ఒక సవాల్ గా  మారుతుంది. వారు పేరు కోసం ఎంతో వెతుకుతారు.అలా వెతుకులాడే వారి కోసం కొన్ని పేర్లను క్రింద తెలియచేశాము.

 1. అగస్
 2. కివి
 3. అకిరా
 4. గూఫీ
 5. టామ్
 6. మీలో
 7. కింగ్
 8. ఒబామా
 9. టెర్రీ
 10. రాస్
 11. కై
 12. బంబీ
 13. చుపి
 14. డినో
 15. జువాన్
 16. కిట్ కాట్
 17. విక్కి
 18. రాఖి
 19. విక్కి
 20. బంగారం
 21. బాండిట్
 22. బానే
 23. బేర్
 24. బీస్ట్
 25. బీఫీ
 26. బ్లేజ్
 27. బ్లూ
 28. కింగ్
 29. పప్పీ
 30. టైగర్
 31. డిక్సీ
 32. నియో
 33. కైమన్
 34. వుడీ
 35. టిమ్మి
 36. డొమినిక్
 37. ప్లూటో
 38. జేక్
 39. మార్సెల్
 40. హాబిట్లో
 41. కేకో
 42. రెక్స్
 43. డోబీ
 44. రోజర్
 45. జో
 46. హుక్
 47. లోరెంజో
 48. పంక్
 49. చార్లీ
 50. మింగో
 51. బోర్డ్
 52. అకిటా
 53. డోగో
 54. హకు
 55. టాస్కీ
 56. టిటో
 57. కెంట్
 58. హ్యాపీ
 59. ఫ్రీస్పుల్
 60. బుగ్సి
 61. బుల్స్ ఐ
 62. బస్టర్
 63. టామీ
 64. బైలీ
 65. మాక్స్
 66. చార్లీ
 67. చిచు
 68. బడ్డీ
 69. క్యండి
 70. బస్టర్
 71. హార్లీ
 72. హాల్ట్
 73. టెర్రీ
 74. రాస్
 75. కై
 76. బంబీ
 77. చుపి
 78. డినో
 79. జువాన్
 80. కిట్ కాట్
 81. పొపాయ్
 82. జెర్రీ
 83. అత్తిలా
 84. రెనో
 85. పోలో
 86. చెర్రి
 87. కెప్టెన్
 88. చాంప్
 89. డర్గో
 90. కీప్పి
 91. నిగ్లె
 92. ఒరియా
 93. పోగొ
 94. ప్రిన్స్
 95. సమో
 96. స్పైక్
 97. స్పింటర్
 98. కాంబో
 99. జాకీ
 100. రాడార్
 101. స్కార్
 102. సెంటినెల్
 103. సార్జెంట్
 104. షాడో
 105. షేబ
 106. సిడ్ విసియస్
 107. ట్యాంక్
 108. టార్జాన్
 109. టెక్స్
 110. థోర్
 111. టైగర్
 112. టైటాన్
 113. ట్రూపర్
 114. టర్బో
 115. టైసన్
 116. జాక్
 117. న్
 118. జ్యూస్
 119. జోడ్
 120. ర్యాన్ బాడర్
 121. మైక్ టైసన్
 122. రాకీ మార్సియానో
 123. బ్రూస్ లీ
 124. జాన్ సెనా
 125. డ్వైన్ జాన్సన్
 126. అమీర్
 127. టెడ్డి
 128. మియా
 129. డినో
 130. టైటాన్
 131. డాట్
 132. డ్యూక్
 133. ఫెర్గిన్
 134. ఫిన్
 135. టిన్టిన్
 136. క్లిఫర్
 137. చంచి
 138. ఫ్రోడో
 139. ఆక్సిల్
 140. జ్యువెల్
 141. డార్విన్
 142. బేబి
 143. కుక్వి
 144. జెర్రీ
 145. నేనే
 146. నానో
 147.  చెర్రి
 148. సుల్తాన్
 149. రెక్స్
 150. టోనీ

గమనిక :- పైన  పేర్కొన్న అంశాలు మాకు ఇంటర్నెట్ అందించిన సమాచారం ఆధారంగా చేకుకుని అందించడం జరిగింది. కేవలం మీకు అవగాహన కల్పించడం కోసమే పైన కొన్ని పేర్లను  ఇవ్వడం జరిగింది.

ఇవి కూడా చదవండి