శెట్టి బలిజ ఇంటి పేర్లు మరియు ఇంటి గోత్రాలు !

0
శెట్టి బలిజ ఇంటి పేర్లు గోత్రాలు

శెట్టి బలిజ ఇంటి పేర్లు మరియు గోత్రాలు | Setti Balija Caste Surnames and Gotras

శెట్టి బలిజ ఇంటి పేర్లు గోత్రాలు :- శెట్టిబలిజ చాలా పురాతనమైన కులం. ఈ కులస్థులను శెట్టి లేదా శెట్టిగాళ్లు, శెట్టిగారు వంటి పేర్లతో  పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ కులాన్ని చెట్టిబలిజ, ఈడిగ, శెట్టికుల లేదా ఇంద్ర వంటి పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు.

వీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నివసిస్తూన్నారు. 2002లో ఈ కులాన్ని భారత ప్రభుత్వం వెనుక బడిన కులంగా గుర్తించింది. కోనసీమ లో అధికంగా శెట్టి బలిజలు జీవిస్తున్నారు. బలిజ గోత్రాలకి శెట్టి గోత్రాలకి ఎటువంటి సంభంధం లేదు.

ప్రపంచ ఇతర దేశ నలుమూలల్లోనూ జీవిస్తున్నారు. వీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జనాభాలో 13%గా మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభాలో 4%గా ఉన్నారు. వీరి వంశ గోత్ర నామాలు ఒరిస్సాలోని పర్లాకిమిడి రాజుల ఆస్థానం లో తాళపత్ర గ్రంధాలో భద్ర పరచబడి ఉన్నవి

గోత్రం అంటే ఏమిటి ? 

గోత్రం చరిత్ర ప్రకారం చాలా పురాతనమైనది. మనం దేవాలయంలోకి వెళ్ళినపుడు లేదా పూజలు జరిగే ప్రదేశాలకి హాజరు అయినపుడు గోత్రం తప్పని సరిగా అడుగుతారు. గోత్రం అడిగిన తర్వాతే పూజలు చేస్తారు. ఒక్కో కులం వారికి ఒక్కో గోత్రం ఉంటుంది. వారి గోత్రం బట్టే వారి పిల్లలకి కూడా వివాహం చేస్తారు.

హిందువులు అయితే  ఒక్కటే గోత్రం ఉంటె వారు వివాహం చేయరు, ఎందుకు అనగా ఒక్కటే గోత్రం ఉంటె వారు అన్నదమ్ములు వరుసు అవ్వడం వల్ల పెళ్లి చెయ్యరు. అదే ఒక్కటే కులంలోనే వేరు వేరు గోత్రం ఉంటె వివాహం చేస్తారు. గోత్రం వేరుగా ఉన్న కూడా వారికి మామ వరుసగా వస్తేనే వారు వివాహం చేస్తారు. లేకుంటే వివాహం చేయ్యరు.

 శెట్టి బలిజ వంశగోత్ర నామాలు | Setti balija caste gotras

భరద్వాజ కౌoడిశ్యా కాశ్యపధనుంజయ రేచర్ల కుల్ప మహా ముని 
రాముడురెడ్డిమామిడి శెట్టికాండ్రేగులగోవ్వాలగుబ్బల
రాయనకట్టామట్ట పర్తికడుపూడికోళ్ళగేద్దేడ
రమణనికముజుమేడ్డి శెట్టికడియాలకోడ్పలివెల
మృఖండ కుక్కలముల్లేటికాకర పల్లికేతాపులపాకుల
మూకబోయినకంచికడలిసానలోయినచింత పల్లిదొంగ
గీసాలశీలంకండిబోయినపెచ్చేటిచిప్పిడిదుంగా
వసుముఅలాబోయినాగండి బోయినపస్తులగుడాలనెమలి
ముఖాన లోయినగుత్తులకర్పూడికాలపాలమూరిశిరగం
దత్తాత్రేయ గోలకోటికపూరికాకిపంపనగుగ్గిళ్ళు
యర్రాబండికాజాపిద్దిoశెట్టిపెంకెమన్నెం
పరం శెట్టిపోలాకవురుపంపానిలుటుకుర్తి
ఈలముడిదండేటిమల్లెతోటఅప్పారిబెజవాడ
దూనబోయినదొమ్మేటియోట్టురిపసుపు లేటివెలిగట్లు
పండేశ్రీలబోయినచింతాకులకడిమి
వృద్దమహామునిచికట్టుజిత్తుగా
సింహంవసార్లుజిత్తుక
గూడూరివనచర్లఉరగం
పైడి సాలవాసం శెట్టిబోరబత్తుల
రోడ్డిజక్కం శెట్టిబెల్లం కొండ
తుట్టమల్లులములు గుర్తి
వడిసెలజోగిమారగని
గుజరపుపిన్నింటి
కర్రిసక్కల
రమ్ముకోమటి
సమ్మంగిపంది
గండిమేనిపందిరి
బాలకొంటల
కాశి పాలిక
సారిపల్లినామాల
రీసునరాల
కొండబుక్కంశెట్టి
కౌశిక సూరంపూడి
గర్రెటేకుమూడి
బురి శెట్టి
మార్గాని
పెద్దిo శెట్టి
అత్తిలి
అత్తిన
దాసరి
ఖండ విల్లి
దెయ్యాల
సిమ్మ
పుట్టా
బొజ్జ
నల్జ
నయనాల
రవూరి

గమనిక :- పైన ఇచ్చిన సమాచారం మాకి అందిన అంతర్జాలం ప్రకారం మీకు తెలియచెస్తున్నాం. ఈ matter కేవలం మీకు అవగాహన కోసం మాత్రమే పేర్కొనడం జరిగినది. ఈ సమాచారం మీద ఎలాంటి సందేశం ఉన్న కామెంట్ చేయండి తప్పకుండ రిప్లై ఇస్తాం.

ఇవి కూడా చదవండి :-