100 ఒంటరిగా Quotes మీ అందరి కోసం !

0
Alone Quotes In Telugu

ఒంటరి Quotes | Alone Quotes In Telugu 2022

Alone Quotes In Telugu: జీవితం లో ఒంటరితనంగా ఉండాలి అంటే చాల ఇబంది, ఒంటరిగా ఉండడం అంటే సాధ్యం కానీ పని, ఒకవేళ ఒంటరిగా ఉన్న తనకు వచ్చే కష్టాల లో ఎవరు కూడా తోడు ఉండరు, ఈని వచ్చిన ఒక్కడే ఉండి చూసుకోవాలి, ఒంటరి తనం చెప్పుకోవడానికి బాగుంటది గాని ఉండడానికి చాల ధైర్యం ఉండాలి, కానీ ఒంటరి గా ఉన్న వారికి వచ్చే సమస్యలు చాల ఉంటాయి.

ఈ ప్రాబ్లెమ్స్ ఒక్కడే ఎదురుకోవాలి. ఒంటరిగా ఎవరు కూడా ఉండకూడదు, అందరు వారి కుటుంబం తో కలిసి జీవించాలి. ఒంటరి తనం చూసేవాళ్ళకి ఎం లే వారికి బాగున్నారు అనుకొంటారు, కానీ వాళ్ళకి తెలుసు ఎన్ని ప్రబ్లేస్ లో ఉన్నారో, ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా ఉండకుడదు.

ఒంటరి సూక్తులు {Alone Quotes In Telugu}

 1. ఒకరితో అసంతృప్తిగా ఉండటం కంటే ఒంటరిగా సంతోషంగా ఉండటం చాలా మంచిది.Alone Quotes In Telugu
 2. నవ్వండి మరియు ప్రపంచం మీతో నవ్వుతుంది, గురక పెట్టండి మరియు మీరు ఒంటరిగా నిద్రపోతారు.Alone Quotes In Telugu
 3. సమూహంతో నిలబడటం సులభం, ఒంటరిగా నిలబడటానికి ధైర్యం అవసరం.
  Alone Quotes In Telugu
 4. జీవితంలో చెత్త విషయం ఒంటరిగా ఉండటమే అని నేను అనుకున్నాను, అది కాదు. జీవితంలో చెత్త విషయం ఏమిటంటే, మిమ్మల్ని ఒంటరిగా భావించే వ్యక్తులతో ముగించడం.Alone Quotes In Telugu
 5. కొన్నిసార్లు, మీరు ఒంటరిగా ఉండవలసి వస్తుంది కానీ, ఒంటరిగా ఉండటానికి కాదు, మీ ఖాళీ సమయాన్ని మీరే ఆనందించడానికి.Alone Quotes In Telugu
 6. నువ్వు నవ్వావు, కానీ నువ్వు ఏడవాలనుకుంటున్నావు. మీరు మాట్లాడండి, కానీ మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు. మీరు సంతోషంగా ఉన్నట్లు నటిస్తారు, కానీ మీరు కాదు.Alone Quotes In Telugu
 7. కొన్నిసార్లు, మీకు విరామం అవసరం. ఎందుకు అంటే అనేక అందమైన ప్రదేశంలో ఒంటరిగా ప్రతిదీ గుర్తించడానికి.
  Alone Quotes In Telugu
 8. ఒంటరిగా ఉండటం ఎలా ఉంటుందో గాని గడపడానికి మాత్రం చాల కష్టం.
  Alone Quotes In Telugu
 9. నేను పెద్దయ్యాక ఒంటరిగా ఉండటం మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.Alone Quotes In Telugu
 10. ఒంటరితనం జీవితానికి అందాన్ని ఇస్తుంది. ఇది సూర్యాస్తమయాలపై ప్రత్యేక మంటను కలిగిస్తుంది మరియు రాత్రి గాలికి మంచి వాసన కలిగిస్తుంది.Alone Quotes In Telugu
 11. మీరు మీ స్వంత ఉనికిని ప్రేమించడం ప్రారంభించిన తర్వాత, మీ జీవితంలో వ్యక్తులను వెంబడించడం మానేస్తారు.
  alone quotes for boys and girls
 12. కొన్నిసార్లు మీరు ఒంటరిగా ఉండాలి మరియు మీ కన్నీళ్లను బయట పెట్టాలి.alone quotes for boys and girls
 13. అందాన్ని చూసే ఆత్మ కొన్నిసార్లు ఒంటరిగా నడవవచ్చు.
  alone quotes for boys and girls
 14. నేను యవ్వనంలో బాధాకరమైన ఏకాంతంలో జీవిస్తున్నాను, కానీ పరిపక్వత సంవత్సరాలలో రుచికరమైనది.
  alone quotes for boys and girls
 15. మీకు ఒంటరి జీవితం తప్ప మరి ఏమి ఉండదు మీ జీవితంలో. alone quotes for boys and girls
 16. ఒంటరిగా ఉండటం చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే నిర్వహించగల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.alone quotes for boys and girls
 17. తప్పుతో ఉండటం కంటే ఒంటరిగా ఉండకపోవడమే మంచిది.alone quotes for boys and girls
 18. నేను ఒంటరిగా ఉండటం గురించి చాలా నేర్చుకుంటున్నాను.alone quotes for boys and girls
 19. సూర్యుడు కూడా ఒంటరి వారె కానీ, అతను ఇంకా మెరుస్తూనే ఉన్నాడు.alone quotes for boys and girls
 20. ఒంటరితనం ఒంటరిగా ఉండటం యొక్క బాధను వ్యక్తపరుస్తుంది మరియు ఒంటరితనం ఒంటరిగా ఉండటం యొక్క కీర్తిని తెలియజేస్తుంది.alone quotes for boys and girls
 21. కొన్నిసార్లు, మీరు అందరిలో కలిసి ఉన్న ఒంటరి గా ఉన్నటే ఉంటారు.
  alone quotes for girls
 22. ఒంటరిగా ప్రయాణించే వారికి బలమైన రెక్కలు ఉంటాయి.
  alone quotes for girls
 23. నేను ఒంటరిగా ఉండటాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాను, నిశ్శబ్దంలో నా ఆత్మ ఒంటరిగా ఉండడానికి అంగీకరిస్తుంది.
  alone quotes for girls
 24. మీరు బలంగా ఉండాలనుకుంటే, ఒంటరిగా ఆనందించడం నేర్చుకోండి.alone quotes for girls
 25. సంతోషం అనేది మీ స్వంత ఆలోచనలతో ఒంటరిగా ఉండటం.
  alone quotes for girls
 26. నేను నా స్వంతంగా ఉన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండను, కానీ కొన్నిసార్లు నేను గుంపులో ఒంటరిగా ఉంటాను.alone quotes for girls
 27. ఒంటరిగా ఉండడం వలన యొక్క స్వేచాను మద్దతు ను ఇస్తుంది.alone quotes for girls
 28. చెడు వాసాల కంటే ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది.alone quotes for girls
 29. తను,తన ఆత్మ రెండు దేవాలయం లో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఉంటది.alone quotes for girls
 30. దేవునితో ఒంటరిగా ఉండటమే మనం ఇచ్చే బహుమతి.
  alone quotes for girls
 31. ఒంటరి తనం కొంత సేపు గడపండి మీ విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 32. జీవితంలో  మీరు ఎప్పుడు అయ్యితే  ఒంటరిగా ఉంటారో అప్పుడే మీరు విజయం సాధిస్తారు.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 33. నేను ఒంటరిగా ఉండడానికి మాత్రమే పుట్టినాను.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 34. ఒకరితో సంతోషంగా ఉండడం కంటే ఒంటరిగా ఉండడమే మేలు.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 35. ఒక సరి మీరు ఒంటరిగా ఉండాలి మీ కన్నీళ్ళు బయటపెట్టాలి.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 36. సూర్యుడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు కానీ ఇప్పటికి అందరికి జీవితం లో వెలుగు నిప్పుతున్నారు.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 37. అందాన్ని చూసే ఆత్మ కొన్ని సార్లు ఒంటరిగా నడవచ్చు.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 38. ఒంటరిగా ప్రయనిచ్చే వారికి బలమైన రెక్కల తో సహా ధైర్యం కూడా ఉంటది.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 39. ఒంటారి మరియు ఒంటరి తనం మధ్య చాల తేడా ఉంది.
  ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 40. ప్రతి వ్యక్తి తనను తాను తరచుగా ఒంటరిగా ఉండమని బలవంతం చేసుకుంటే అది ప్రపంచానికి మేలు చేస్తుంది. ప్రపంచంలోని పురోగతిలో ఎక్కువ భాగం అటువంటి వారి నుండి వచ్చింది.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు
 41. వారు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వారు ఇతరులతో ఉండాలని కోరుకుంటారు, మరియు వారు ఇతరులతో ఉన్నప్పుడు వారు ఒంటరిగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 42. ఒంటరిగా ఉండటానికి సమయాన్ని వెచ్చించే వ్యక్తులు సాధారణంగా లోతు, వాస్తవికత మరియు నిశ్శబ్ద నిల్వను కలిగి ఉంటారు.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 43. నిజంగా మనిషిగా ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి ఇతరులందరి మధ్య ఒంటరిగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి మరియు అవసరమైతే ఇతరులందరికీ వ్యతిరేకంగా ఉండాలి.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 44. ప్రతిరోజూ మీ మనస్సులో పెట్టుబడి పెట్టండి, ఒంటరిగా ఉండటానికి మీకు అవకాశం ఇవ్వండి మరియు మీరు దాని వద్ద ఉన్నప్పుడు మీ మెదడుకు పదును పెట్టండి.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 45. కొన్నిసార్లు, జీవితం ఒంటరిగా ఉండటం చాలా కష్టం, మరియు కొన్నిసార్లు ఒంటరిగా ఉండటం చాలా మంచిది.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 46. మేము ఒంటరిగా వచ్చాము మరియు ఒంటరిగా బయలుదేరాము. మిగతావన్నీ బహుమతిగా ఉన్నాయి.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 47. ప్రతి మనిషి రెండు పనులు ఒంటరిగా చేయాలి, అతను తన విశ్వాసాన్ని మరియు తన స్వంత మరణాన్ని తప్పక చేయాలి.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 48. ఇది ఒంటరిగా మాత్రమే, నిజంగా ఒంటరిగా ఒకటి విడిపోతుంది, ముందుకు వస్తుంది.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 49. మీరు ఎప్పుడైనా విచారంగా ఉంటే మరియు జీవితం కష్టం అని అనుకుంటే, మీరు ఒంటరిగా లేరని గుర్తుంచుకోండి.
  ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 50. ఆసక్తి లేని వ్యక్తులుగా పరిగణించబడటంలో అతను విజయం సాధించాడు మరియు అతనిని ఒంటరిగా విడిచిపెట్టాడు.ఒంటరి జీవితం సూక్తులు తెలుగు లో
 51. ఆమె ఒంటరిగా తను కోరుకున్న రాజ్యాన్ని నిర్మించుకుంది.సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 52. మీరు అన్ని వేళలా బలంగా ఉండలేరు, కొన్నిసార్లు మీరు ఒంటరిగా ఉండవలసి ఉంటుంది మరియు మీ కన్నీళ్లు బయటకు రావాలి.సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 53. మీరు ఇష్టపడే వ్యక్తులు పోయినప్పుడు, మీరు ఒంటరిగా ఉంటారు.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 54. కొన్ని రోజులు మీరు అందరికి దూరంగా ఉండి చుడండి మీ గురించి  మీరు ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుస్తుంది.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 55. నేను ఒంటరిగా ఉన్నపుడు ఆకాశం వైపు చూసాను, నేను ఆకాశం వైపు చూసినపుడు నేను ఒంటరిగా లేను.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 56. మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారని ఎప్పుడూ చెప్పకండి, ఎందుకంటే మీరు ఒంటరిగా లేరు, మీ దేవుడు మరియు మీ మేధావి మీ  లోపల ఉన్నాయి.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 57. మీరు నిజంగా ఒంటరిగా లేరని గుర్తుంచుకోండి,ఎందుకు అంటే మీ నిడ కూడా మీతో ఉన్నదీ.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్

 58. నేను అందరితో కలిసి ఉన్న సమయం కన్న   ఒంటరిగా ఎక్కువ  సమయం గడుపుతాను.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 59. నేను అరుదుగా ఒంటరిగా విసుగు చెందాను; నేను తరచుగా గుంపులు మరియు సమూహాలలో విసుగు చెందుతాను.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 60. కలిసి ఉండటానికి నాకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి . నేను ఒంటరిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 61. మనమందరం ఒంటరిగా ఉన్నామని మనం నిజంగా గ్రహించినప్పుడు మనకు ఇతరులు చాలా అవసరం.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 62. ఒంటరిగా ప్రయాణించడం అంటే మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారని కాదు. చాలా తరచుగా, మీరు మీ మార్గంలో అద్భుతమైన వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు మరియు జీవితకాలం కొనసాగే కనెక్షన్‌లను ఏర్పరుచుకుంటారు.
  సింగెల్ లైఫ్ కోర్డ్స్
 63. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు స్థలాలు ఎందుకు చాలా అందంగా ఉంటాయి అని నేను ఆశ్చర్యపోయాను.
  ఒంటరితనం కోట్స్
 64. ఒంటరిగా వెళ్ళే వ్యక్తి ఈ రోజు ప్రారంభించవచ్చు కానీ మరొకరితో ప్రయాణం చేసేవాడు ఆ మరొకరు సిద్ధమయ్యే వరకు వేచి ఉండాలి.ontarithanam quotes
 65. ఒంటరిగా ఉన్నపుడు ఎందుకు బయపడడం నీ వెంట నీ నిడ ఉంది కదా.
  ontarithanam quotes
 66. కొన్ని ప్రయాణాలు ఒంటరి గానే ప్రాయనించగలవు.ontarithanam quotes
 67. ఒకడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మరింత ఉపయోగకరంగా ప్రయాణిస్తాడు ఎందుకంటే అతను మరింత ప్రతిబింబిస్తాడు కబ్బాటి.
  ontarithanam quotes
 68. రహస్య విషయాలు తెలిసిన వారితో ఉండలేను నేను ఒంటరిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను.ontarithanam quotes
 69. మానవత్వం యొక్క సమస్యలన్నీ మనిషి ఒంటరిగా ఒక గదిలో నిశ్శబ్దంగా కూర్చోలేకపోవడం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి.ontarithanam quotes
 70. నా లోపల నేను ఒంటరిగా నివసించే ప్రదేశం, మరియు ఎప్పటికీ ఎండిపోని నా నీటి బుగ్గలను నేను పునరుద్ధరించుకుంటాను.ontarithanam quotes
 71. ఒంటరిగా జీవించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల్లో ఇది ఒకటి, ఎవరూ మీకు ఏమీ చెప్పరు.
  ontarithanam quotes
 72. ఒంటరిగా జీవించడానికి ధైర్యం చేయడం అరుదైన ధైర్యం, ఎందుకంటే తమ అల్మారాల్లో తమ సొంత హృదయాల కంటే ఫీల్డ్‌లో తమ బద్ధ శత్రువును కలుసుకున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారు.
  ontarithanam quotes
 73. నేను సంభంధం కోసం, పోరాడాలని నమ్ముతునాను, అలాగే ఒంటరి ఉండాలని అనుకొంట్టునాను.ontarithanam quotes
 74. గుంపులో నిలబడటం చాల సులభం, ఒంటరిగా ఉండనికే ధైర్యం.ontarithanam quotes
 75. తప్పుల తో నిండిన గుంపుల కంటే సత్యపు వేలుతులో ఒంటరిగా నిలుబడుతారు.lonely quotes
 76. సమూహం చేరడానికి ఏమి అవసరం లేదు, ఒంటరిగా నిలబడానికి ప్రతిది అవసరం.lonely quotes
 77. మీ విలువ కోసం ఒంటరిగా నిలబడటం నేర్చుకోండి, చివరికి మీకు మిరే అవుతారు.
  lonely quotes
 78. ఒంటరిగా నిలబడటం అంటే నేను ఒంటరిగా ఉన్నానని కాదు అంటే నేను ఒంటరిగా పని చేసేంత బలంగా ఉన్నాను.lonely quotes
 79. కొంతమంది ఒంటరిగా ఉండలేరు, నాకు ఒంటరితనం మరియు నిశ్శబ్దం చాలా ఇష్టం. కానీ నేను దాని నుండి బయటికి వచ్చాక, నేను మామూలుగా మాట్లాడే యంత్రాన్ని.lonely quotes
 80. కొన్నిసార్లు, మీరు ఒంటరిగా ఉండాలి. ఒంటరిగా ఉండటానికి కాదు, కానీ మీ ఖాళీ సమయాన్ని మీరే ఆనందించడానికి.lonely quotes
 81. కొన్నిసార్లు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది, ఎవరూ మిమ్మల్ని ఆ విధంగా బాధించలేరు.lonely quotes
 82. మీరు ఎప్పుడైనా ప్రజల సముద్రంలో ఒంటరిగా భావించారా.lonely quotes
 83. మీరు చీకటి కాలం గుండా వెళుతుంటే, మీరు ఒంటరిగా లేరని గుర్తుంచుకోండిఎందుకు అంటే నీతో పాటు నీ నిడ ఉన్నదీ .lonely quotes
 84. ఒంటరిగా భావించవద్దు, ఎందుకంటే మీరు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా మిమ్మల్ని ప్రేమించే వ్యక్తి అక్కడ ఎప్పుడూ ఉంటారు.
  lonely quotes
 85. సంబంధంలో ఒక ముఖ్యమైన నియమం ఏమిటంటే, మీ భాగస్వామి ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉన్నారని భావించకూడదు.
  ఒంటరి జీవితం కవితలు
 86. ఎవరితోనైనా అసంతృప్తిగా ఉండటం కంటే ఒంటరిగా సంతోషంగా ఉండటమే మేలు.
  ఒంటరి జీవితం కవితలు
 87. ఒంటరిగా జీవితం జీవించాలి అంటే చాల కష్టం.ఒంటరి జీవితం కవితలు
 88. ఒంటరి జీవితం అనేది ఎవరో కొంత మంది మాత్రమే గడుపుత్ఘున్నారు.
  ఒంటరి జీవితం కవితలు
 89. కొంత మందికి ఒంటరిగా ఉండనికి ఇష్టపడరు, అందరిలో కలిసి ఉండడానికి ఇష్టపడుతారు.ఒంటరి జీవితం కవితలు
 90. యూదుడు ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడడు, మిత్రపక్షాలు లేకుండా గాని ఒంటరిగా గడపగలడు.ఒంటరి జీవితం కవితలు
 91. ఒంటరిగా ఉండాలనే భయంతో మాట్లాడేవారిని కోరుకునే వారు మీలో ఉన్నారు. ఒంటరితనం యొక్క నిశ్శబ్దం వారి కళ్ళకు వారి నగ్న స్వభావాన్ని వెల్లడిస్తుంది మరియు వారు తప్పించుకుంటారు.ఒంటరి జీవితం కవితలు
 92. ఒంటరిగా ఉండటం ఎలా ఉంటుందో గాని చివరకు కనుగొనడం మాత్రం చాల ఆచర్యకరం.ఒంటరి కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు
 93. ఒంటరిగా ఉండండి మరియు మీరు సంతోషంగా ఉండండి.ఒంటరి కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు
 94. ఒంటరిగా జీవించాలంటే ఒంటరిగా గడపడానికి అలవాటు చేసుకోవాలి.ఒంటరి కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు
 95. ఒంటరిగా ఉండటం చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే నిర్వహించగల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.ఒంటరి కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు
 96. ఒంటరిగా ఉండటం వల్ల చుట్టూ ఎంత మంది ఉన్నారు అని తెలియకుండా జీవితం కొనసాగిస్తాము. ఒంటరి కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు
 97. ఒంటరిగా ఉండటం గాయపడటం కంటే బాధాకరమైనది.
  ఒంటరి కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు
 98. ఏకాంతంలో కూడా నేను ఒంటరిగా లేను.ఒంటరి కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు
 99. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా, భగవంతుడు ప్రతిచోటా ఉంటాడని గుర్తుంచుకోండి.
  ఒంటరి కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు
 100. మీరు ఒంటరిగా లేరు ఎందుకు అంటే ఎప్పడు నీ నిడ వెంట ఉండి నీకు రక్షణగా ఉంటది.
   
  ఒంటరి కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు
 101. కొన్నిసార్లు మన మంచితనమే మనల్ని ఒంటరిని చేస్తుంది.అది మనకు అర్థం కాదు అర్థం అయ్యే సమయానికి మన దగ్గర ఏమి ఉండదు.కళ్ళలో కన్నీళ్లు, గుండెల్లో బాధ తప్ప..!
  lonely miss you quotes in telugu
 102. నా జీవితంలో నేను సంతోషంగా జీవిస్తున్నాను అన్నదాని కన్నా సర్దుకుపోతూ జీవిస్తున్నాను అన్నదే నిజం.
  lonely miss you quotes in telugu
 103. కళ్ళతో కాదుగా నిన్ను చూసింది.మనసుతో అందుకే మర్చిపోలేకపోతున్నా..! ఒంటరి వాన్ని అయ్యాను.
  alone
 104. పంచుకోవడానికి పక్కన వంద మందున్నా నువ్వు లేని వెలితి నేను ఒంటరని గుర్తుచేస్తుంది.
  alone
 105. చావడానికి కొద్దిపాటివిషం కావాలి..కానీ బ్రతకాలంటే ఎంతో విషం మింగాలి.
  alone
 106. సముద్రపు అలలు తమ కదిలికలను మరచినా నేను నిన్ను,నీ స్నేహాన్ని ఎప్పటికి మరవను.
  alone
 107. ఎప్పటికైనా వస్తుందని ఎదురుచూడటం ఆశ.ఎప్పటికి రాదని తెలిసినా ఎదురుచూడటం ప్రేమ.
  alone
 108. నా కన్నీటికి కారణం నా గుండెను పిండేస్తున్న నీ మాటలే.
  alone
 109. నీలోని ప్రతి విషయం నేను ఇష్టపడుతున్నా…ఒక్క నువ్వు నా సొంతం కావు అన్న విషయం తప్ప.
  alone
 110. వస్తువు పగిలితే శబ్దం వస్తుంది.మనస్సు పగిలితే నిశ్శబ్దం వస్తుంది.
  alone

ఇవి కూడా చదవండి :