ఉ(U) తో అబ్బాయిల పేర్లు వాటి అర్థాలు !

0
Baby Boys Names Starting With U Latter

Baby Boys Names Starting With U Latter | ఉ తో అబ్బాయిల పేర్లు వాటి అర్థాలు 

Baby Boys Names Starting With U In Telugu :- ఎవరు అయ్యితే మగ పిల్లలకి పేర్లు పెట్టడానికి చూస్తున్నారో వారందరికీ కోసం ఇక్కడ కొత్తగా కొన్ని రకాల అబ్బాయి నేమ్స్ ఇవ్వడం జరిగినది. మీకు కావాలి అనుకొంటే చూసి నీకు నచ్చితే సెలెక్ట్ చేసుకొని నీ అబ్బాయి కి పెట్టుకోండి.

U letter baby boy names in Telegu | ఉ తో అబ్బాయిల పేర్లు వాటి అర్థాలు 

S.NO.పేర్లుపలికే విధానం వాటి అర్థాలు
1.ఉత్పలాక్ష్Utpalakshవిష్ణువు
2.ఉత్సవ్Utsavవేడుక
3.ఉత్తల్Uttalబలమైన, బలీయమైన
4.ఉత్తమ్Uttamఉత్తమమైనది
5.ఉత్తరUttarవిరాట రాజు కుమారుడు
6.ఉత్తరాక్Uttarakశివుడు
7.ఉత్తియUttiyaబౌద్ధ సాహిత్యంలో ఒక పేరు
8.ఉజైర్Uzairవిలువైన
9.ఉత్తమాఃUttamahaమంచి రోజు
10.ఉత్తమమణిUttamamaniఉత్తమ రత్నం
11.ఉత్తమతేజస్Uttamatejasఅత్యంత మహిమాన్వితమైనది
12.ఉత్తమేష్Uttameshపరమ శివుడు
13.ఉత్తాన్సUttansaఒక శిఖరం
14.ఉత్కర్షUtkarshaఅభివృద్ది
15.ఉత్పల్Utpalకమలం
16.ఉషాకాంతUshakantaసూర్యుడు
17.ఉస్మాన్Usmanవేడి, మెరుపు
18.ఉత్తలUttalaగొప్ప
19.ఉట్Uttఉత్తమమైనది
20.ఉటంకUtankaవేద ఋషి శిష్యుడు
21.ఉత్తమబలUttamabalaఅత్యంత బలమైన
22.ఉపేంద్రUpendraవిష్ణువు
23.ఊర్జస్విన్Urjasvinశక్తివంతమైన, బలమైన
24.ఉర్జితUrjitaశక్తివంతమైంది
25.ఉరూజ్Uroojఆరోహణము
26.ఉరుగేUrugayశ్రీకృష్ణుడు
27.ఊర్విభుజ్Urvibhujరాజు
28.ఉషాకాంతUshakantaసూర్యుడు
29.ఉన్మేష్Unmeshద్యోతకం
30.ఉమేశ్వర్Umeshwarశివుడు
31.ఉన్నట్Unnatశక్తివంతమైంది
32.ఉపాదేయUpadeyaఉపయోగకరమైన
33.ఉపగుప్తుడుUpaguptaబౌద్ధ సన్యాసి పేరు
34.ఉపజిత్Upajitవిజయం ద్వారా పొందేందుకు
35.ఉపమన్యుUpamanyuఅంకితభావం కలిగిన విద్యార్థి పేరు
36.ఉమెద్Umedఆశిస్తున్నాము
37.ఉమేష్Umeshశివుడు
38.ఉమ్రావ్Umraoకీర్తిగల
39.ఉన్మాUnmaఆనందం
40.ఉమాపతిUmapathiఉమా భార్య
41.ఉమాకాంత్Umakanthశివుడు
42.ఉల్ముక్Ulmukఇంద్రుడు
43.ఉల్లాసిత్Ullasitమెరుస్తోంది
44.ఉమానంత్Umakantశివుడు
45.ఉమానంద్Umanandశివుడు
46.ఉమంగ్Umangసంతోషం
46.ఉమాపతిUmapatiశివుడు
47.ఉమాప్రసాద్Umaprasadపార్వతీ దేవి అనుగ్రహం
48.ఉమాశంకర్Umashankarశివుడు
49.ఉజ్జేంద్రVictorవిక్టర్
50.ఉజ్వల్Ujwalప్రకాశవంతమైన
51 .ఉక్సాన్Uksanచిలకరించడం
52.ఉక్తవ్Uktavమాట్లాడిన ప్రసంగం
53.ఉలగన్Ulaganమాటలతో కూడిన
53.ఉలగరసన్Ulagarasanప్రపంచానికి రాజు
54.ఉలగప్పన్Ulagappanప్రపంచ సృష్టికర్త
55.ఉల్లాస్Ullahasసంతోషం
56.ఉద్యాత్Udyatఒక స్టార్, రైజింగ్
57.ఉదయ కుమార్Udaya Kumarవేకువ
58.ఉగ్రక్Ugrakధైర్యవంతుడు, శక్తివంతుడు
59.ఉగ్రేష్Ugreshశివుడు
60.ఉజాగర్Ujagarప్రకాశవంతమైన
61.ఉజాలాUjalaప్రకాశవంతమైన
62.ఉజయ్Ujayవిజయవంతమైన
63.ఉజేష్Ujeshకాంతి
64.ఉజిత్రUjithraకాంతి
65.ఉదత్Udath సౌమ్యుడు
66.ఉదయ్Udayస్వరూపం
67.ఉదయాచల్Udayachalతూర్పు హోరిజోన్
68.ఉదయన్Udayanఅవంతి రాజు పేరు
69.ఉదయసూరియన్Udayasooriyanఉదయిస్తున్న సూర్యుడు
70.ఉదయవీర్Udayavirహీరోగా వెలుగొందుతున్నారు
71.ఉదయిన్Udayin సంపన్న
72.ఉదయరాజ్Udayraj నక్షత్రాల ప్రభువు
73.ఉబయ్ubayనిజమయిన ఆశీర్వాదం
74.ఉదాంత్undanthసరైన సందేశము
75.ఉద్బావ్udbavసృష్టి
76.ఉద్దీప్uddepవెలుగు ఇచ్చే
77.ఉద్దిష్uddishశివుడు
78.ఉద్యాన్udyanతోట
79.ఉజేష్ujeshకాంతి ఇచ్చే వాడు
80.ఉజాష్ujashమొదటి కాంతి
81.ఉజ్వల్ujawlస్పష్ట మియన్
82.ఉమకేర్umakerవెలకట్టలేని బహుమతి
83.ఉమానాథ్umanathశివునికి మరొక పేరు
84.ఉమంగ్umangసంతోసము
85.ఉమాపతిumapathiఅత్యంత ఉన్నతమైనది
86ఉర్నగ్urangపర్వతము
87.ఉర్విష్urvishభూమికి ప్రభువు
88.ఉత్పల్utpalపగిలీన వస్తువు
89.ఉత్కర్శutkarshఅభివృద్ధి
90.ఉస్తావ్ustavవేడుక
91.ఉత్తమేష్uttameshశివుడు
92.ఉత్తమuttamఉత్తమమైన
93.ఉజైర్ujairప్రవక్త పేరు
94.ఉత్తరాక్uttaraakశివుడు
95.ఉత్తాన్సustaansaఒక శిఖరం
96.ఉద్దీరన్uddarinవిష్ణువు
97.ఉద్దీష్uddishశివుడు
98.ఉద్గిత్udgithజపించడం
99.ఉదిత్uditఉద్గిత్
100.ఉద్యాత్udyathఒక స్టార్, రైజింగ్

Baby Boys Names Starting With U In Telugu: మీకు ఇంకా అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి నేమ్స్ కావాలి అంటే కింద ఇచ్చిన లింక్స్ ద్వారా మీరు చూడవచ్చు, చూసి మీ పాప కి లేదా మీ బాబు కి నేమ్స్ పెటుకోవచ్చు. ఇక్కడ మొత్తం అన్ని రకాల పేర్లు అందుబాటులో కలవు.

ఇవే కాక ఇంకా చదవండి