D అక్షరంతో అమ్మాయిల పేర్లు వాటి అర్థం !

0
baby girls names D latter

D అక్షరం తో మొదలైయే అమ్మాయిల నేమ్స్ మరియు వాటి అర్థాలు :

D letter names for girls in Telegu : ఇపుడు ఉన్న వారిలో చాల మంది “D” అక్షరoతో స్టార్ట్ అయ్యే పేర్లు కోసం వెతుకు ఉంటారు, వారందరి కోసం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకొందం. మొదటిగా అమ్మాయి లకు పేర్లు పెట్టాలి అంటే చాల చోట్ల వెతుకు ఉంటారు, అయ్యితే మీరు శ్రమపడవలసిన అవసరం లేదు, ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం D అక్షరం తో వచ్చే పేర్లు తెలుసుకొందం. మీకు నచ్చిన పేర్లు సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ పిల్లలకి పెట్టండి.

Baby girl names starting with “D” in Telegu | baby girl names with D sound 

S.no అమ్మాయిల పేర్లు అర్థం 
1
దధీచి
ఒక ఋషి పేరు
2
దధిజ
పాల కూతురు
3
దధీనాది
పాలు మరియు పెరుగు నది
4
డేవి
ఏంజెల్
5
దహనప్రియా
అగ్నికి ప్రియురాలు, అగ్ని భార్య
6
దైత్యసేనుడు
రాక్షసుల సైన్యం కలవాడు
7
దైవి
ఒక గంభీరమైన దేవత
8
దైవ్య
ఒక దివ్య జీవి
9
దజ్షి
మహిమాన్వితుడు
10
డాకిని
ఒక రాక్షసుడు
11
దక్షకనాయ్
సమర్థుడైన కుమార్తె, దక్షుని కుమార్తె
12
దక్సేయు
పరిపూర్ణత కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు
13
దక్షకన్య
దక్షుని కుమార్తె
14
దక్షత
నైపుణ్యం గలవాడు
15
దాక్షాయణి
దక్షుని కుమార్తె పేరు
16
దక్షిణ
సమర్థుడు
17
దక్షిణ
సమర్థుడైన వ్యక్తి
18
దాక్షిణ్య
పార్వతీ దేవి
19
దక్షితా
నిరాడంబరమైనవాడు
20
దక్షిణ
విరాళం ఇచ్చారు
21దీప్తికానాకాంతి కిరణం
22దేవహూతిమనువు కూతురు
23ధన్విడబ్బు
24ద్యుమ్నామహిమాన్వితమైన
25ధహిజాపాల కూతురు
26దక్షతనైపుణ్యం
27దలాజాఒకటి రేకుల నుండి ఉత్పత్తి చేయబడింది
28దిగంబరిదుర్గాదేవి
29దీపశ్రీదీపం
30దిశితదిశ
31డ్రిసానాసూర్యుని కుమార్తె
32ధనిష్టఒక నక్షత్రం పేరు
33ధన్యతవిజయం
34ధర్మిష్టభూమి
35దీప్తలక్ష్మీదేవి
36ధృవికాదృఢంగా స్థిరపడ్డారు
37దేశానాసమర్పణ
38దీత్యాప్రార్థనలకు సమాధానం
39దేవాన్షిదైవ సంబంధమైన
40దేవయాంకదివ్య ఆడపిల్ల
41దేవయానిదేవతలా
42దులారిప్రియమైన
43 దక్షయివిదుర్గాదేవి
44దీపల్కాంతి
45దారికాకొలత
46దమయంతిఅందమైన
47దర్పణఅద్దం
48దీప్తషైన్
49దేశ్ణవిలువైన బహుమతి
50ధన్యగొప్ప
51దివిజస్వర్గంలో జన్మించారు
52దహిజాపాల యొక్క అందమైన కుమార్తె
53దక్షకన్యప్రతిభావంతులైన కుమార్తె
54దర్పణఅద్దం
55దీప్తషైన్
56దేశ్ణవిలువైన బహుమతి
57దమయంతిఅందమైన
58దక్షప్రతిభావంతులైన
59దులారిప్రీతికరమైన
60ధాత్రిభూమి
61దిశాదిశ
62డోయల్ఒక పాటల పక్షి
63దర్శనంస్వచ్ఛమైన హృదయం
64దుర్గేశ్వరిదుర్గాదేవి
65ధారాస్థిరమైన ప్రవాహం, భూమి
66దర్శినిమార్గం/దీవెన చూపేవాడు
67ధర్మిణిమతపరమైన
68దర్శినిమార్గం/దీవెన చూపేవాడు
69డాల్మాటియాఅందమైన దీపాలు
70డయానాపర్ఫెక్ట్
71ధారావర్షం, స్థిరమైన ప్రవాహం
72ధనస్సువిల్లు, అసలైన
73దేశిహసంతోషం, నిమ్మకాయ
74డాల్మాటియాఅందమైన దీపాలు
75దవ్యనీరు, ప్రియమైన, ప్రియమైన
76ధనిధనవంతుడు, సంపన్నుడు
77దీపితప్రకాశవంతం
78దిటాప్రియమైన కుమార్తె
79దీనాల్స్వీట్ గర్ల్, డోనాల్డ్ గ్రేట్ చీఫ్ వేరియంట్
80దారికాకన్యాశుల్కం
81దీబాపట్టు
82దేశ్ణబహుమ
83దేబికాఒక దేవదూత వంటి
84దీప్తిప్రకాశవంతమైన, వెలిగించిన
85డీదయ, దేవత
86దీపల్కాంతి
87దివిజస్వర్గంలో జన్మించారు
88ధహిజాపాల కూతురు
89డేవిడ్ప్రియమైన, ఆరాధించబడిన
90దయితాప్రియమైన
91దల్బీర్ధైర్య సైనికుడు
92దంషిశక్తివంతమైన, మార్గదర్శకుడు
93దానవిధనవంతుడు, ధనవంతుడు
94దార్సేవ్సేవ చేసేవాడు
95దమితచిన్న యువరాణి
96ధృతిధైర్యం, నైతికత, స్థిరత్వం, ఆజ్ఞ
97దారికాకన్యాశుల్కం
98దర్పిత-గర్వము
99దీపిషా దీపం
100ధవనీసంగీతం; ధ్వని

 

ఇవి కూడా చదవండి 

  1. C అక్షరం తో అమ్మాయిల పేర్లు వాటి అర్థాలు !
  2. బ అక్షరం తో అబ్బాయిల పేర్లు వాటి అర్థాలు !
  3. ” ఆ ” అక్షరం తో మొదలయ్యే అమ్మాయిల పేర్లు
  4. 50 బెస్ట్ అమ్మాయిల పేర్లు వాటి అర్థాలు
  5. ఏ, ఐ అక్షరాలతో అమ్మాయిల పేర్లు వాటి అర్థాలు
  6. బ అక్షరం తో అమ్మాయిల పేర్లు వాటి అర్థాలు !