30 బెస్ట్ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు మీ అందరి కోసం !

0
bakrid

బక్రీద్ కోట్స్ | Bakrid wishes Telugu

Bakrid Quotes In Telugu :- ముస్లింలు జరుపుకోనే మొదటి పండగ రంజాన్ అయితే, రెండో పండగ బక్రీద్. ఈ వారు పండుగను ‘ఈద్ ఉల్ అద్హా’ అని కూడా పిలుస్తారు, ఈ పండగ రోజు వారందరు ఉదయాన్నే లేచి తలస్నానం చేసుకొని మసీదుకు వెళ్లి వాళ్ళ దేవుడుని నమస్కారం చేసుకొంటారు.

అలాగే ఆ రోజున వాళ్ళ దేవునికి ఒక మేక ని బలిచేస్తారు. ఆ మేకని మూడు విభాగాలుగా చేసి కొంత వాళ్ళ ఇంటికి పెట్టుకొని మరికొంద బంధు, మిత్రులకి పంచుతారు. ఆ రోజు అంత నూతన దుస్తులు ధరించి, రకరకాల వంటలని చేసుకొని ఆ రోజు అంత ఏంతో సంతోషంతో రోజుని గడుపుతారు.

అయితే ఇప్పుడు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు మీ కోసం కొన్నింటిని తెలుసుకొందం.    

Bakrid wishes Quotes | Bakrid wishes Quotes In Telugu

 1. ఈద్ పర్వదినం సందర్భంగా ముస్లిం సోదర సోదరీ మణులందరికీ బక్రీద్ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.
  bakrid wishes
 2. అల్లాహ్ పట్ల మీకున్న భక్తి, విధేయతలు కొనసాగాలి. ముస్లిం సోదర సోదరీ మణులందరికీ బక్రీద్ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.
  bakrid wishes
 3. అల్లాహ్ ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా నీతో ఉండాలని కోరుకుంటూ, అందరికీ బక్రీద్ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.
  bakrid wishes
 4. కష్టాల నుంచి వీలైనంత త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ అందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid wishes
 5. బాధలను, త్యాగాలను స్మరించుకునే ఈ పవిత్రమైన రోజున బ్రతకాలని ప్రార్థిద్దాం మీ అందరికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  _bakrid wishes
 6. ఈ పవిత్రమైన త్యాగం రోజున విభేదాలు తొలగి ఐక్యత వెల్లివిరియాలి. స్నేహం మరియు ప్రేమ వర్ధిల్లాలని బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid wishes
 7. అల్లా ఆశీస్సులతో మీ ఆటంకాలన్ని తొలగిపోవాలని ఆశిస్తున్నాను మీకు మీ కుటుంబ సభ్యుల బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid wishes
 8. అల్లాహ్ పట్ల మీకున్న భక్తి, విధేయతలు కొనసాగాలని మీకు మీ కుటుంబ ని బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid wishes
 9.  మీకు మీ కుటుంబ సభ్యుల కి బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid wishes
 10. అల్లాహ్ ఆశీస్సులు ఎల్లా వేళలా నీతో ఉండాలని కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి బక్రీద్ పండుగ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid wishes
 11. ఈద్ పర్వదినం సందర్భంగా హృదయ పూర్వక బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  Bakrid wishes Telugu
 12. ఈ బక్రీద్ మీరు ఆనందన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అల్లాహ్ ఆశీస్సులు, ప్రేమతో మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి ఈద్ ముబారక్.
  Bakrid wishes Telugu
 13. ఈ పవిత్రమైన త్యాగం రోజున విభేదాలు తొలగి ఐక్యత వెల్లివిరియాలి. స్నేహం మరియు ప్రేమ వర్ధిల్లనివ్వండి. మీ అందరికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  Bakrid wishes Telugu
 14. ఈ త్యాగాల ఈద్ ఆర్భాటాలు లేకుండా ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ మన దేశం కోసం ప్రార్థిస్తూ గడపాలి మీకు మీ కుటుంబనికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  Bakrid wishes Telugu
 15. బతికే రోజుల్లో, ప్రతి వేడుకలో ఒకరినొకరు చూసుకుందాం మంచి రోజు కోసం జాగ్రత్తగా ఎదురుచూద్దాం, అలాగే మీకు మీ కుటుంబానికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  Bakrid wishes Telugu
 16. ఈ రోజున కరుణ, సోదరభావం, సామరస్యం మరియు త్యాగం యొక్క స్ఫూర్తిని పెంపొందించి అందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  Bakrid wishes Telugu
 17. మీరు ప్రతి రోజు ఒక్కరికి సహయంచేస్తూ అందరి పాట్ల మంచి భావన కలిగి ఉండాలని మీరు మీ కుటుంబ నికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  Bakrid wishes Telugu
 18. ఈద్-ఉద్-అధా యొక్క పవిత్ర సందర్భం మీ జీవితంలో శ్రేయస్సు, ఆనందం మరియు సానుకూలతను తెస్తుంది. మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఈద్ ముబారక్.
  Bakrid wishes Telugu
 19. మీకు మీ కుటుంబ నికి ఈద్ ముబారక్ శుభాకాంక్షలు.
  Bakrid wishes Telugu
 20. మీ యొక్క పర్వదినం రోజున మీరు సంతోషం గా గడపాలని మీకు మీ కుటుంబ నికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  Bakrid wishes Telugu
 21. మీకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిన వాటి అన్నింటిని జయించి మీ జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపాలని మీకు మీ కుటుంబానికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid eid mubarak
 22. మీరు ఏదో ఒక్క రోజు మాత్రమే సంతోషంగా ఉండకుండా ప్రతి రోజు ఆనందంగా ఉండాలని హృదయ పూర్వకంగా మీరు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid eid mubarak
 23. మీ జీతంలో ఆహారానికి ఎప్పుడు లోట్టు లేకుండా మీరు మీ జీవితంలో ఒకరికి సహాయం చేస్తూ బ్రతకాలి అని మీకు మీ కుటుంబ నికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid eid mubarak
 24. మీ లైఫ్ లో మీరు ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా అందరిని ఆనందంగా చూడాలని మీకు మీ  మీ కుటుంబా  నికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid eid mubarak
 25. బక్రీద్ పండగ రోజున మీరు కొంత మందికి సహయం చేసి, అల్లాహ్ యొక్క ఆశీస్సుదాలు పొందండి, మీరు మీ కుటుంబ నికి ఈద్ ముబారక్.
  bakrid eid mubarak
 26. పండగ రోజున మీరు మీ కుటుంబ తో సంతోషంగా గడపలని కోరుకొంటూ హ్యాపీ బక్రీద్.
  bakrid eid mubarak
 27. అల్లాహ్ అందరికీ శుభం చేయుగాక, ముస్లిం సోదర సోదరీ మణులందరికీ బక్రీద్ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.
  bakrid eid mubarak
 28. పండుగ రోజున అందరి పట్ల మంచిని కోరుకొంటూ మీరు మీ కుటుంబానికి ఈద్ ముబారక్ శుభాకాంక్షలు.
  bakrid eid mubarak
 29. అల్లాహ్ ఆశీస్సులు లతో మీ జీవితం ఎప్పుడు సంతోషకరంగా ఉండాలని కోరుకొంటూ హ్యాపీ బక్రీద్.
  bakrid eid mubarak
 30. అల్లాహ్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు రక్షిస్తూ, మీ కుటుంబనికి మంచిచేస్తూ ఉండాలని మీకు మీ కుటుంబ నికి హ్యాపీ బక్రీద్.
  bakrid eid mubarak

ఇవి కూడా చదవండి :-