బల్లి శాస్త్రం – దోషలేంటి ?

0
balli sastram in telugu for female and male 2021
balli sastram in telugu for female and male 2021

బల్లి శరీరంపై పడితే ఏమవుతుంది ?? బలిశాస్త్రం ఏమి చెబుతోంది ??

Balli sastram in telugu : బల్లి శాస్త్రం భారతీయులలో ముఖ్యంగా హిందూ సంప్రదాయంలో ఒక నమ్మకం. ఈ సరీసృపం శరీరం మీద ఏదైనా భాగంలో పడితే ఆయా భాగాలను అనుసరించి మంచి, చెడు ఫలితాలను చెబుతుంటారు.

వీటన్నింటినీ ప్రత్యేకంగా బల్లి శాస్త్రం పేరుతో రూపొందించారంటే ఈ బల్లి శాస్త్రం నమ్మకం ఏ పాటితో అర్థం చేసుకోవచ్చు. జ్యోతిష్కం ఎలాగైతే మగవాళ్లకు, ఆడవాళ్లకు వేరు వేరుగా చెప్పబడుతుందో అలాగే ఈ బల్లి శాస్త్రం కూడా మగవాళ్లకు, ఆడవాళ్లకు వేరు వేరుగా ఉంటుంది. 

ప్రస్తుతం పిల్లలు లేని ఇళ్ళు అయినా ఉంటాయేమో కానీ, బల్లి  లేని ఇల్లు మాత్రం చాలా అరుదు. ఇలా ఇల్లు మొత్తం తిరిగేస్తూ అనుకోకుండా మన శరీరం మీద బల్లి పడితే ఏమవుతుంది?? ఆడవాళ్లకు, మగవాళ్లకు ప్రత్యేకంగా ఏమేమి పలితాలు ఉంటాయి. అందరిని వేధించే ప్రశ్నలు ఇవి.

బల్లి ఎవరి  శరీరం పై పడితే ఏమి జరుగుతుంది ?? కలిగే మంచి చెడులు ఏమిటి ??

balli sastram in telugu
balli sastram in telugu

◆ పసిపిల్లలు, ఉపనయనం కానీ మగవాళ్ళు, ఇంకా పెళ్లి కాని వాళ్ళ శరీరం మీద బల్లి పడితే  దానివల్ల కలిగే మంచి లేదా చెడు పలితాలు తల్లిదండ్రులకు వర్తిస్తాయని చెబుతున్నారు పండితులు.

balli sastram in telugu
balli sastram in telugu : kids

◆ బల్లి తలపై పడి అది వెంటనే కింద పడకుండా అలాగే నేరుగా కాలి వరకు పాకితే కష్టాలు వస్తాయని బల్లిశాస్త్రం చెబుతోంది. అదే ఇందుకు విరుద్ధంగా కాలి నుండి తలవరకు పైకి పాకితే అనుకున్నవి జరుగుతాయని, అది శుభసూచకమని చెబుతున్నారు.  

◆ బల్లి  కేవలం పాదాలపై మాత్రమే పడితే వాళ్ళు ప్రారంభించిన వ్యాపారం కానీ లేదా అప్పటికే కొనసాగుతున్న వ్యాపారం కానీ అభివృద్ధి బాటలో సాగడం ఖాయం.

◆ కుడి అరికాలు మీద బల్లి పడితే అనుకోకుండా ప్రయాణాలు చేయవలసి వస్తుంది, ఎడమ అరికాలు మీద పడితే  అనుకోని విధంగా డబ్బులు రావడం జరుగుతుందని బల్లి శాస్త్రం చెబుతోంది

◆ పాదాలకు వెనుక భాగంలో కాలి మడమల మీద బల్లి పడితే, చాలా పెద్ద నేరాలు చేసి జైలు శిక్ష వంటి పెద్ద ప్రమాదాలు ఎదురవుతాయి. 

◆ పాదముల సందులలో బల్లి పడితే ఏదో ఒక కారణం వల్ల అనారోగ్యం సంభవిస్తుంది.

◆ పాదాల వెనక భాగంలో బల్లి పడితే సమస్యలు తీరిపోయి సుఖంగా ఉంటారు.  

◆ పెళ్ళయ్యి పిల్లలున్న వారి కాలి వేళ్ళ మీద బల్లి పడితే  వారి పిల్లలకు ఏదో ఒక కారణం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. 

 ◆ కుడి పాదము వేళ్ళ మీద గాని గోళ్ళమధ్యగాని బల్లి పడితే సిరిసంపదలు చేకూరుతాయి. అయితే గోళ్ల మధ్య కాకుండా గోళ్ళమీద పడితే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. 

◆ పాదాలకు ఎడమవైపున క్రిందభాగంలో బల్లి పడితే వ్యాపారాలలో లేదా ఇతర విషయాలలో ఎదో ఒక విధంగా నష్టం జరుగుతుంది. అదే పాదాలకు కుడివైపున పై భాగంలో పడితే ధన లాభం, పాదం పైన మధ్యలో బల్లి పడితే ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి. 

◆ కుడి పిరుదుపై బల్లి పడితే ధన లాభం ఉంటుందని, ఎడమ పిరుదు పై పడితే ధననష్టము  కలుగుతుందని. మోకాళ్ళ మీద బల్లి పడితే ఏదైనా మొదలుపెట్టిన పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుందని నమ్మకం.

◆ తొడకు వెనుక భాగంలో బల్లి పడితే విషప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా తొడకు ముందు భాగంలో బల్లి పడితే సమస్యలు తీరిపోయి సంతోషంగా ఉంటారు. తొడ లోపలిభాగం అనగా కాళ్ళ మధ్య సందులో తొడ భాగంలో బల్లి పడితే ఆడవాళ్లు సంతోషంగా ఉండే సంఘటనలు జరుగుతాయి. 

◆ కుడితొడ మీద బల్లి పడితే పిల్లలకు ప్రాణహాని కలుగుతుంది.  

◆ తొడల మీద బల్లిపడితే  పిల్లల వల్ల మంచి పనులు జరుగుతాయి. పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. తొడల మొదట బల్లిపడితే అనారోగ్యం కలిగి నీరసము, నిస్సత్తువ తో ఇబ్బంది పడతారు.  

◆ తొడ గజ్జల మీద బల్లి పడితే అనారోగ్యం కలుగుతుంది. 

◆ కుడి మోకాలు మీద బల్లి పడితే ఇతర నుండి ప్రమాదం జరుగుతుంది. 

◆ మగవాళ్ల వృషణాలపై బల్లి పడితే పిల్లలు కలగడంలో ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది.

Balli Sastram In Telugu For Female : ఆడవాళ్ల శరీరంలో ఏ భాగాలపై బల్లి పడితే ఎలాంటి ఫలితం ఉంటుంది

S.NO స్త్రీ శరీర భాగం    కలిగే ఫలితములు (శుభాశుభములు)
1తలా మీదప్రాణభయం
2కొప్పు పైనరోగ భయం
3పిరుదుల మీద ( పిక్కల మీద)బంధువులను కలుసుకుంటారు
4ఎడమ కన్నుభర్త నుండి ప్రేమ ఎక్కువగా పొందుతారు
5కుడి కన్నుమనోవ్యధ( మానసికంగా బాధపడతారు)
6వక్షముల మీదసుఖము
7కుడి చెంపకొడుకు వల్ల మేలు జరుగుతుంది
8కుడి చెవిధనలాభం
9పై పెదవివిరోధములు( గొడవలు జరిగి శత్రువులు తయారవుతారు)
10కింద పెదవివస్తులాభం
11రెండు పెదాలుకష్టములు ఎదురవుతాయి
12స్తనముల మీదఅధిక దుఃఖం( ఎక్కువ బాధ పడే సంఘటనలు జరుగుతాయి)
13వీపు మీదమరణ వార్త వింటారు
14గోళ్ల పైనగొడవలు జరుగుతాయి
15కుడి భుజంభర్తతో సంసార సుఖం అనుభవిస్తారు
16బాహువులు(భుజాలు)ఆభరణాలు పొందుతారు
17ఎడమ భుజంసుఖం కలుగుతుంది
18తొడల మీదవ్యభిచారం
19మోకాళ్ళ మీదకష్టాలు కలుగుతాయి
20కుడి కాలిపైశత్రువులకు గుణపాఠం కలిగే సంఘటనలు జరుగుతాయి
21కాలి వేళ్లపైకొడుకుల వల్ల మేలు జరుగుతుంది.

 

Balli Sastram In Telugu For Male : మగవాళ్ల శరీరంలో ఏ భాగాలపై బల్లి పడితే ఎలాంటి ఫలితం ఉంటుంది ?

S.NO పురుషుల శరీర భాగం    కలిగే పలితాలు (శుభాశుభములు)
1తలమీదగొడవలు జరుగుతాయి
2బ్రహ్మరంధ్రంప్రాణానికి ప్రమాదం
3ముఖముధనలాభం
4ఎడమకన్నుమంచి జరుగుతుంది
5కుడికన్నుఓటమి ఎదురవుతుంది
6నుదురుబంధువులతో శత్రుత్వం కలుగుతుంది
7కుడిచెంపదుఃఖం కలుగుతుంది
8ఎడమచెవిలాభం
9పై పెదవిగొడవలు జరుగుతాయి
10కింద పెదవిధనలాభం 
11రెండు పెదాలపైచావు భయం కలుగుతుంది.
12నోటియందుఅనారోగ్యం కలుగుతుంది.
13ఎడమమూపుచేసే పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు
14వేళ్లపైస్నేహితులు ఇంటికి వస్తారు.
15కుడి భుజంకష్టాలు కలుగుతాయి.
16ఎడమ భుజంఅవమానాలు ఎదురవుతాయి. 
17తొడలపైవస్త్ర నాశనం జరుగుతుంది.
18కుడిపాదంసుఖం చేకూరుతుంది.
19ఎడమ పాదంకష్టాలు కలుగుతాయి.
20పాదాల వెనుకప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది.
21కాలి వేళ్లపైజబ్బులు కలిగే ప్రమాదం ఉంది. 

 

ఇది కూడా చదవండి :-