అమ్మాయిల కు ముద్దుగా పెట్టె పేర్లు ! Cute Baby Girl Names Telugu 2022

0
అమ్మాయిల ముద్దు పేర్లు

అమ్మాయిల ముద్దు పేర్లు 2022(Cute Baby Girl Names In Telugu) : అమ్మాయి అంటేనే చాల పేర్లతో ముద్దుగా పిలుచువడం జరుగుతుంది. అయ్యితే ఫ్రెండ్ గాని ఫ్యామి ఎలా అమ్మాయి లకు ముద్దు కొన్ని పేర్లతో పిలుచు కొంటారు.

ఈ అమ్మాయిల ముద్దు పేర్లు ఇప్పుడు మీ కోసం ( క్యూట్ బేబీ గర్ల్ నేమ్స్ )

S.NOపేర్లు 
1అమ్ము
2ఆశు
3బబ్లి
4బుజ్జి
5బుడి
6చోటి
7మమ్ము
8చిన్ని
9చుబ్బి
10చిట్టి
11చిన్ను
12చీకూ
13క్యాండీ
14చిన్నారి
15డాలీ
16దింపు
17డానీ
18దంచి
19ఫ్రూటి
20బుడ్డి
21జానూ
22కుట్టి
23లవ్లీ
24లికి
25లక్కీ
26హనీ
27మిన్ను
28మిత్తు
29మోను
30మిల్కీ
31మహా
32నిక్కి
33నిమ్మి
34పింకీ
35రెయినో
36సోను
37షైనీ
38సోనీ
39స్వీటీ
40రింకీ
41విజ్జి
42విన్నీ
43చిక్కి
44పొట్టి
45డార్లింగ్
46డింపుల్
47బంగారం
48చిట్టి తల్లి
49చిన్ని బంగారం
50మమ్ములు

 

ఇవి కూడా చదవండి