పోగొట్టుకున్న లేదా మర్చిపోయిన ఆధార్ కార్డు యొక్క UID/EID నెంబర్ ను ఆన్లైన్లో తిరిగి పొందడం ఎలా?

0

How to Retrieve Lost Aadhaar UID/EID

ఆధార్ కు సంబంధించిన సేవలను పొందటానికి ప్రజలు తరచుగా వారి ఆధార్ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య (UID) లేదా ENROLLMENT IDENTIFY (EID) ను తప్పుగా గుర్తు పెట్టుకోవడం లేదా మరచి పోవడం జరుగుతుంది.
ఈ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, పోగొట్టుకున్న లేదా మరచిపోయిన UID / EID ని తిరిగి పొందడానికి UIDAI కొత్త (service) సేవతో ముందుకు వచ్చింది. దీని కోసం, స్థానికులు ఆన్‌లైన్ లేదా m-ఆధార్ ద్వారా UID / EID ని సులభంగా తిరిగి పొందవచ్చు.

పోగొట్టుకున్న లేదా మర్చిపోయిన ఆధార్ UID / EID నెంబర్ ను ఆన్‌లైన్‌లో తిరిగి పొందడం ఎలా?

UID / EID ని తిరిగి పొందడానికి అవసరమైన చర్యలు క్రింద పేర్కొనబడ్డాయి :

  1. uidai.gov.in లింక్ పై UIDAI యొక్క అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.
  2. ‘My Aadhaar’ టాబ్ క్రింద ‘పోగొట్టుకున్న లేదా మర్చిపోయిన EID / UID ని తిరిగి పొందండి’ క్లిక్ చేయండి.
  3. క్రొత్త ట్యాబ్ తెరవబడుతుంది. అవసరమైన వివరాలను ఎంటర్ చేయండి.
  4. మీరు EID లేదా UID ను తిరిగి పొందాలనుకునే ఆప్షన్ ను ఎంచుకోండి.
  5. అవసరమైన విధంగా మీ ఆధార్ నంబర్ / EID ని ఎంటర్ చేయండి.
  6. పూర్తి పేరు, మొబైల్ నం. / ఇమెయిల్ అడ్రస్ మరియు captcha code ను ఎంటర్ చేయండి.
  7. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు OTP లేదా TOTP పంపబడుతుంది.
  8. అందుకున్న OTP ని ఎంటర్ చేయండి. పోస్ట్ confirmation, ఆధార్ నంబర్ / EID మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ / ఇమెయిల్ ఐడికి పంపబడుతుంది.

గమనిక: వారి ఆధార్ కార్డుతో రిజిస్టర్ చేయబడిన మొబైల్ నంబర్ / ఇమెయిల్ ఐడి లేని వాళ్ళు UID / EID తిరిగి పొందటానికి సమీప శాశ్వత ఎన్రోల్మెంట్ సెంటర్ ను సంప్రదించాలి.