మహిళా డే మన అమ్మకు ఎలా శుభాకాంక్షలు తెలపాలి?

0
womens day

మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు (Mother’s Day Wishes ) : మహిళా దినోత్సవం ప్రతి ఏడాది మార్చ్ 8 న జరుపుకొంటారు. అదే రోజును ఇంటర్నేషనల్ (Mother’s Day) గా  కూడా జరుపుకొంటారు. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.   

టాప్ 50 మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు || Happy Mother’s Day Wishes In Telugu

నీవు ఎంత వద్దనుకొన్న నీ వెంట వచ్చేది అమ్మ. అలాంటి అమ్మకు ప్రపంచవ్యాప్తముగా శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి మార్చ్ 8 న మదర్స్ డే జరుపుకొంటారు. WISHES చెప్పడానికి ఈ క్రింది వాటిలో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోండి.

 1. అమ్మ నా రేపటి భవిష్యతుకే నిత్యం శ్రమించే శ్రామికురాలు.
 2. పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యం అమ్మ.మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
 3. చేసే ప్రతి పని మన అనందం కోసం మన ఆనందం లో తన ఆనందాన్ని చూసుకొంటుంది. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
 4. ఈ ప్రపంచం మనల్ని చూడక ముందే  ప్రేమించే ఒకే ఒక స్త్రీ అమ్మ. హ్యాపీ mothers డే .
 5. ప్రపంచం మొత్హాన్ని ఒక వైపు అమ్మ ఒక వైపు ఉన్న సరే తూకం అమ్మ వైపు మొగ్గుతుంది. అదే అమ్మ గొప్పదం. హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ mothers డే శుభాకాంక్షలు.
 6. పది మంది లో ఒకరు వందలో ఒకరు, కోట్ల లో ఒకరు, నన్ను నన్నుగా ప్రేమించిన ఒకే ఒక్కరు మా అమ్మ .
 7. ఎన్ని యుగాలు మారిన ఎన్ని తరాలు మారిన మారని మాధుర్యం అమ్మ. హ్యాపీ mothers డే
 8. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సృష్టికి జీవం పోసేది రెండు అక్షరాల ప్రేమ.
 9.  కనిపించే దైవం కనిపించే మాతృ మూర్తి అమ్మ . మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
 10. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ ప్రపంచములో ఎన్ని బంధాలు ఉన్న మాతృ ప్రేమ లో ఉన్న అనుభూతి ఎక్కడ దక్కదు. ఎంత గొప్ప బంధం అమ్మ.
 11. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అమ్మ గురించి ఎంత చెప్పిన తక్కువే … అమ్మ గురించి ఎంత చేసిన స్వల్పమే. అమ్మను ఎంత తలచిన మధురమే.
 12. దేవుడు ప్రతి చోట ఉండలేడు. అందుకే తల్లిని సృష్టించాడు. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
 13. ఈ లోకంలో అన్నింటికీ  కన్నా అమూల్య మైనది. అతి మదురమైనది. అనంత మైనది అమ్మ అనురాగం. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
 14. నీవు ఎంత వద్దను కొన్న వెంట వచ్చే తోడు తల్లి ప్రేమ ఒక్కటే. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
 15. అమ్మ ఎవరినైనా మరిపించ గలదు. కానీ అమ్మ స్తానాన్ని ఎవ్వరు మరిపించలేరు. హ్యాపీ mothers డే.
 16. అమావాస్య చీకట్లో నిండు చందమామ ను పటుకోగాలరేమో గాని అమ్మ ప్రేమలో మచ్చని మాత్రం పటుకోలేరు. happy mothers day.
 17. ఈ ప్రపంచములో ప్రేమించడం ఎవరికీ రాదు ఒక అమ్మ కు తప్ప. happy mothers day.
 18. అమ్మ అన్నిటా ముందు ఉండి మనల్ని  మంచి మార్గంలో  నడిపిస్తుంది. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
 19. మంచు కన్నా చల్లనైనది, మల్లె కన్నా తెల్లనైనది అమ్మ ప్రేమ. happy mothers day.
 20. అనురాగం కు అర్థం అమ్మ. మమతకు మరు పేరు అమ్మ. ప్రేమకు ప్రతి రూపం అమ్మ. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
 21. అందమైన అనుభందం అంతు లేని అనురాగం, మరిచి పోలేని జ్ఞాపకం అమ్మ. హ్యాపీ mothers డే.
 22. ఈ సృష్టి లో పేగు బంధాలు తప్ప మిగతా అన్ని బంధాలు వ్యాపార బంధాలే. happy mothers day.
 23. తడబడుతూ పడే తొలి అడుగు లోను పయనిస్తూ సాగే  ప్రతి అడుగు లోను ఆనంద పడుతూ  అనుభందం పంచె ఆనందం పేరు అమ్మ.
 24. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. thank you Amma అది చూడడానికి చిన్న మాటే కానీ అది మేము ఈ క్షణం గుర్తించుకోవడానికి మాత్రమే. నీ సేవలు వెలకట్టలేనివి.
 25. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మనం ఏడుస్తునప్పుడు అమ్మ సంతోషించే క్షణం ఏదైనా ఉందంటే అది మనం పుట్టిన క్షణం మాత్రమే.
 26. కల్మషం లేని ప్రేమ అమ్మ. అమృతం కన్నా తియనైన పలుకు అమ్మ . గుడి లేని దైవం అమ్మ . నా గుండె పలికే ప్రతి మాట అమ్మ . మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
 27. నువ్వు ఎంత వద్దనుకొన్న చివరి వరుకు వచ్చేది అమ్మ ప్రేమ ఒక్కటే. happy mothers day.
 28. కడుపులో తన్నావని కనకుండా ఉంటుందా…  కనిన తర్వాత కడుపులో పెట్టుకోకుండా చుసుకోగలదా అమ్మ . . మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
 29. అమ్మ అనే రెండు అక్షరాలు బతుకు ని తిప్పే మేలిమి బంగారాలు.  మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
 30. ఈ లోకంలో నువ్వు ద్వేషించిన నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కేవలం అమ్మ మాత్రమే. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
 31. తొలి అడుగులలో తడబాటులను బ్రతుకు బాటలలో పొరపాటులను సరిదిద్దేది ఒక అమ్మ మాత్రమే. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు.
 32. పువ్వులా ఎక్కడ ఉన్న వాస్తల్యపు పరిమళాలు వేదజేల్లేదే అమ్మ. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు
 33. అమ్మంటే మరో బ్రహ్మ కాదు. ఆ బ్రహ్మే మన అమ్మకు మరో జన్మ.  మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు
 34. ప్రాణం పోసేది దైవం అయితే ప్రాణిని మేసేది అమ్మ.  మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు
 35. భగవంతుడు అను నిత్యం మన  తోడూ ఉండేదుకు అవతరించిన అవతరేమే అమ్మ. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు
 36. ఎంత బాధ లో ఉన్న అమ్మ ఒడి చల్లని ఓదార్పును ఇస్తుంది. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు
 37. అమ్మను పూజించు, భార్యను ప్రేమించు, సోదరిని దీవించు, ముఖ్యముగా స్త్రీ ను గౌరవించు !
 38. విశ్వ ప్రయత్నాలు ఎన్ని చేసిన ప్రేమించే వారి మనసు మార్చడం ఎవరి తరం కాదు. ప్రపంచములో ఎవరు ఎంత ఎత్హుకు ఎదిగిన అమ్మ ప్రేమ కు బానిస అవ్వక తప్పదు. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 39. అమృతం దొరికేతే పంచుకోనేవాళ్ళు దేవతలు అదే అమృతం అమ్మకు దొరికేతే పిల్లలకు పంచి పెడుతుంది .
 40. మనం జీవించే ప్రతి క్షణములో అమ్మ ఉంది. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 41. ప్రేమకు అర్థం వెతుకుతున్నావా చూడవలసింది డిక్షనరీ కాదు అమ్మ ముఖం. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 42. అబద్దం చెబుతూ అన్నం తినిపిస్తుంది అమ్మ ప్రేమ నిజాన్ని నమ్మిస్తూ అబద్దం చెపుతుంది మనలో ప్రేమ ఏ ప్రేమ నిజమో తెలుసుకో. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 43. దేవుడు ప్రతి చోట ఉండలేడు కనుక అమ్మను సృష్టించాడు. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 44. నా ప్రపంచమే నువ్వు అయినప్పుడు నాకు మరో ప్రపంచం తో పని లేదు. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 45. నిజం చెప్పాలంటే ఈ ప్రపంచములో ఎవరికీ ప్రేమించడం రాదు!  “ఒక అమ్మకు తప్ప”  మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 46. దేవుడు ఎక్కడో లేదు నిన్ను కన్నా అమ్మ రూపములో నిన్ను కాపాడుతూ నే వెన్నంటే అమ్మ రూపములో ఉంటాడు. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 47. తన కన్న బిడ్డ చెప్పా లేని విషయాలను కూడా తెలుసుకోగలిగేది అమ్మ ప్రేమ మాత్రమే. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 48. నాకు ప్రాణం పోసిన నా తల్లి కోసం వ్రాసిన తొలి కవిత ఇది అమ్మ! మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 49. ఒక చదువు కొన్న తల్లి వంద మంది ఉపాధ్యాయులతో  సమానం. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 50. మరణం అంచు వరకు వెళ్లి పసి బిడ్డకు జన్మ ఇచ్చే ప్రతి తల్లి దైవమే! హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే.
 51. వందలో ఒక్కరు.. కోట్లలో ఒక్కరు. నన్ను నన్నుగా ప్రేమించిన ఒకే ఒక్కరు.. అమ్మ’’ – మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అమ్మ!
 52. ఈ ప్రపంచంలో మనల్ని చూడకముందే ప్రేమించే ఒకే ఒక్కరు అమ్మ. మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 53. తప్పుని తన మనసులో పెట్టుకోని కేవలం ప్రేమను మాత్రమే పంచేది అమ్మ.మాతృ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు!
 54. ఈ సృష్టిలో పేగు బంధం తప్ప మిగతా అన్ని బంధాలు వ్యాపార బంధాలే.
 55. ప్రాణం పోసేది దైవం.. ప్రాణం మోసేది అమ్మ. మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
 56. ఎలా ఉన్న,ఎక్కడ ఉన్న అమ్మ అమ్మే కదా!అమ్మతనానికి రుపాలుండవు,అమ్మ నోటికి శాపాలు ఉండవు,మనసున్నది అమ్మ,మంచి కోరేది అమ్మ. మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అమ్మ!
 57. ప్రతిమలో దేవత ఉంటుందో లేదో తెలియదు.కానీ..ప్రతి అమ్మలోను దేవత ఉంటుంది. మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
 58. ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఒక వైపు ,అమ్మ ఒక వైపు ఉన్నా సరే తూకం అమ్మవైపు మొగ్గుతుంది..!అదే అమ్మ గొప్పతనం. మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
 59. అమ్మ చేసే ప్రతి పని మన ఆనందం కోసమే,మన ఆనందంలో తన ఆనందాన్ని చూసుకుంటుంది.మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
 60. ప్రియమైన అమ్మకు మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
 61. అమ్మ, నా కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేశావు. నువ్వు చేసిన ప్రతిదానికీ చాలా థాంక్స్. మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
 62. అమ్మ అనే పిలుపులోనే ఓ తియ్యదనం ఉంది. అదో అనిర్వచనీయ భావన. అద్భుతం, అమృతం. అమ్మలందరికీ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
 63. మనిషి తన పెదవులతో పలికే అత్యంత అందమైన పదం అమ్మ.మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
 64. నాకు… నా కంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కువైనది, ముఖ్యమైనది ఒకటే… అదే అమ్మ. మదర్స్ డే సందర్భంగా అమ్మకు మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
 65. ప్రేమను పంచుతూ.. ఆనందాల్ని అందిస్తూ.. మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దుతున్న అమ్మలందరికీ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.