వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు మీ బంధువులకు ఇలా విషెస్ చెప్పండి !

0
వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు

వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు| varalakshmi vratham subhakankshalu in telugu

Varalakshmi Vratham Wishes In Telugu :- వరలక్ష్మి వ్రతం ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ఘనంగా జరుపుకొంటారు. ఈ వ్రతం ఎక్కువగా కర్ణాటక లో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా  వ్రతని జరుపుకొంటారు.

ఈ పండుగ నాడు అందరు ఉదయానే లేచి ఫ్రెండ్స్ కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి వరలక్ష్మి వ్రతం Wishes తెలుపుతూ ఉంటారు లేదా స్టేటస్ కి పెడుతారు. వరలక్ష్మి వ్రతానికి సంభందించిన Wishes తెలుసుకుందాం.

వరలక్ష్మి వ్రతం పూజా విధానం: ఇలా చేసి ఆ తల్లి అనుగ్రహం పొందండి

Varalakshmi vratham subhakankshalu images 2022 | Varalakshmi Vratham Wishes In Telugu

 1. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వరలక్ష్మి వ్రతం  శుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham quotes telugu
 2. లక్ష్మి దేవి ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లపుడు ఉండాలని మీ ఇంట ఐశ్వర్యం కలగాలని ఆశిస్తూ వరలక్ష్మి వ్రతం  శుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham subhakankshalu images
 3. వరలక్ష్మి దేవి మీకు సకల సిరి సంపదలు కలుగజేయాలని కోరుకొంటూ వరలక్ష్మి వ్రతంశుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham subhakankshalu images
 4. వరలక్ష్మి దేవి అనుగ్రహం మీ ఇంట ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 5. వరలక్ష్మి వ్రతం ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరగాలని, విజయవంతంగా అమ్మవారి అనుగ్రహం కలగాలని, మీకు అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలగాలని కోరుకొంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వరలక్ష్మివ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 6. తెలుగు మహిళలకు సౌభాగ్యాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చే ఏకైక పండుగ వరలక్ష్మి వ్రతం. ఈ సందర్బంగా అందరికి వరలక్ష్మి వ్రతంశుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు
 7. మీరు మీ జీవితంలో విజయం సాధించాలని కోరుకొంటూ, అలాగే ఆ దేవి ఆశీస్సులు మీకు ఎప్పుడూ ఉండాలని అనుకొంటూ వరలక్ష్మి వ్రతంశుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham subhakankshalu in telugu
 8. ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా మీ జీవితాన్ని మీరు సాఫీగా గడపాలని కోరుకుంటూ ఆ దేవి ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham quotes telugu
 9. మహాలక్ష్మి ఆశీస్సులతో అందరికీ అంత శుభమే జరగాలని మనందరికీ ఆరోగ్యాలను ఐశ్వర్యాలు మెండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham subhakankshalu in telugu
 10. ఈ తల్లి దీవెనలు మీ అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham subhakankshalu in telugu
 11. వరలక్ష్మి వ్రతం చేసే నాడు మీకు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా వ్రతం విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలనీ కోరుకొంటూ హ్యాపీ వరలక్ష్మి వ్రతంశుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham wishes telugu
 12. ఆ వరలక్ష్మి దీవెనలు మీరు ఎల్లపుడు పొందాలని హృదయ పూర్వకంగా కోరుకొంటూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham subhakankshalu in telugu
 13. మీకు మంచే జరగాలని, మీరు మంచి పనిలే చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు  వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 14. నా ప్రియమైన మిత్రులందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 15. శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి ఆశీస్సులతో మీరు సిరిసంపదలతో ఆయు ఆరోగ్యాలతో కళకళలాడుతూ ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  varamahalakshmi festival wishes in telugu
 16.  లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లవేళలా ఉండాలని అలాగే మీ ఇంట ఐశ్వర్యం పొంగి పోవాలని కోరుకొంటూ  హ్యాపీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  varalakshmi vratham subhakankshalu in telugu
 17. మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులందరు ఈ వ్రతాన్ని సంతోషంగా జరుపుకోవాలని కోరుకొంటూ హ్యాపీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  varamahalakshmi festival wishes in telugu
 18. చిరులోలికించే ఈ మహాలక్ష్మి మీ ఇంట సిరుల వర్షం కురిపించాలి అని కోరుకుంటూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  varamahalakshmi festival wishes
 19. మీరు ప్రారంభించే ఏ మంచి పని అయినా మీకు విజయం చేకూర్చాలని కోరుకుంటూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 20. మీరు ప్రారంభించే మంచి పనులలో ఆ మహాలక్ష్మి దీవెనలు ఉండలని ఆశిస్తూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు
 21. వరలక్ష్మి వ్రతం రోజున మీరు పేదవారికి  సహాయం చేయాలనీ హృదయ పూర్వకంగా ఆశిస్తూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 22.  వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు ఆ మహాలక్మీ మీఇంట వెలసి మీకు సిరిసంపదలు అందజేయాలని ఆశిస్తూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
   వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు ఆ మహాలక్మీ మీఇంట వెలసి మీకు సిరిసంపదలు అందజేయాలని ఆశిస్తూ
 23. మీరు ఎక్కడ ఉన్న ఆ తల్లి దీవెనలు మీ చెంతనే ఉండాలని అనుకొంటూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 24. వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు మీరు ఎవరితోనూ గొడవ పడకుండా, ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకొంటూ హ్యాపీ  వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 25.  మీ కుటుంబంలో ధనం లోభించకుండా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఆ లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ వరలక్ష్మి వ్రతo శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు
 26. ప్రతి శుక్రవారం మహాలక్మి మీ ఇంట వెలసి మీకు మీ కుటుంబానికి సిరిసంపదలు ఇవ్వాలని కోరుకొంటూ వరలక్ష్మి వ్రతo శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 27. మీరు కష్ట సుఖాలలో ఉన్నపుడు ఆ  దేవి ఆశీస్సులు మీపై ఉండాలని కోరుకొంటూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 28. మీరు చేసే వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా అన్ని లాభాలే రావాలని కోరుకొంటూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు
 29. బందుమిత్రులందరికి ఆ దేవి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు మీపై ఉండాలని కోరుకొంటూ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు
 30.   మీరు కష్టపడి చదివిన దానికి  మీకుమంచి ఉద్యోగం రావాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకొంటూ హ్యాపీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు.
  వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు

ఇవి కూడా చదవండి :-