ఎక్కువ రక్తస్రావం తో బాధ పడుతున్నారా ? అయితే ఇలా చేయండి !

0
బ్లీడింగ్ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి

బ్లీడింగ్ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి | అధిక రుతుస్రావం తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి ?

బ్లీడింగ్ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి :- రుతుస్రావం సమయంలో చాల మంది అధిక బ్లీడింగ్ పోవడం వల్ల ఎక్కువగా బాధపడుతు ఉంటారు. ఒక అమ్మాయి 15 సం,,రాలు నిండగానే  పుష్పవతి అవుతారు. పుష్పవతి అయిన తర్వాత ప్రతి నెల పీరియడ్స్ వస్తాయి. ఇలాంటి సమయంలో కొంత మందికి బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా పోవడం జరుగుతుంది.

దీని వల్ల వారు నీరసనికి గురి అవుతారు. అధిక బ్లీడింగ్ తగ్గాలని మెడికల్ షాప్ లో దొరికే మందులు వాడినా కూడా ఈ సమస్య కంట్రోల్ అవ్వదు. అయితే అలాంటి సమయంలో బ్లీడింగ్  తగ్గాలంటే ఏమి చేయాలో తెలుసుకుందాం.

Home Redmi For Period Control | పీరియడ్స్ లో బ్లీడింగ్ ఆగాలంటే ఏం చేయాలి?

అధిక బ్లీడింగ్ తో బాధ పడుతున్నవారు కింద ఇచ్చిన హోం రేమిడీస్ ఉపయోగించడం వల్ల తగ్గించుకోవచ్చు.