50బెస్ట్ వెడింగ్ ఇన్విటేషన్ Quotes మీ అందరి కోసం !

0
Wedding Invitation Quotes Telugu

Wedding Invitation Quotes | Wedding Invitation Quotes Telugu 

Wedding Invitation Quotes Telugu :- పెళ్లి అంటేనే అందరి జీవితంలో ఒక్క సారి వచ్చేది. పెళ్లి కార్డ్స్ లో వేసే వివిధ రకాల కోట్స్ చూస్తూ ఉంటారు. పెళ్లి అనగానే హిందువుల పెళ్లి గుర్తుకు వస్తుంది ఎందుకు అనగా హిందువు ల పెళ్లి అంటేనే చాల సాంప్రదాయక పద్హతులలో జరుపుతారు.

ఒక హిందువులే కాదు అన్ని రకాల మతాల వారు వారి పద్ధతులలో పెళ్లి వారు జరుపుకొంటారు. వారి సాంప్రదాయక పద్ధతులో వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ వేసుకొంటారు. 

ఇప్పుడు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ కోట్స్ కొన్నింటిని తెలుసుకొందం.

Wedding Invitation  Quotes In Telugu | పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రిక కోట్స్

 1. మేము అందించిన పెళ్లి పత్రికను మీరు చూసి, మనస్పూర్తిగా పెళ్ళికి రావాలని కోరుకుంటున్నాము.
 2. మీ పేరు మీ చిరునామా మా మదిలో ఉన్నదీ మీరు పెళ్ళికి వస్తున్నారు అని మేము ఆశిస్తున్నాము.
 3. మీరు మీ కుటుంబం తో పాటు పెళ్లి కి వస్తారు అని మనసు స్పూర్తిగా అనుకొంట్టునము.
 4. మేము మా కుటుంబం తో పాటు మా వివాహ వేడుకకు మీ వధకు రావాలని చూస్తున్నాము, మీ కుటుంబం మరియు మీ స్నేహితులతో చేరాలని మేము మిమ్మల్ని హృదయపుర్వకనగా ఆహ్వానిస్తున్నాము.
 5. మా ప్రియమైన స్నేహితులకి మేము ఒక శుభాని అందిస్తున్నాము, మా వివాహ వేడుకకు రండి మీ ఉనికి దయచేయండి.
 6. హలో ప్రియతమా ,మీరు నన్ని నిజంగానే నమ్మగలరా నేను పెళ్లి చేసుకొంటా అని కానీ నా పెళ్లి మీ అందరు రావాలని కురుకొంట్టునాను.
 7. మన వివాహం జీవితంలో కొత్త నంది పలికింది. కానీ ప్రియమైన స్నేహితులు పక్కనా లేకుంటే ఏమి బాగుంటది చెప్పు, అందుకే మీరు మా మదిలో ఉన్నారు, మేము పంపించిన కార్డ్ మీకు అందినది అని కోరుకొంట్టు పెళ్ళికి రావలని కోరుకొంటునం.
 8. మా వివాహ వేడుకకు హాజరు కావాలని మేము ఎంతగానో ఆశిస్తున్నాము, మీరు వస్తారు అని మేము కోరుకొంతున్నాం.
 9. సంసారం అంటే కలిసి ఉండడం కాదు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిన ఇద్దరు ఉంది ఆ కష్టాలని జయించాలి.
 10. భార్య ఎప్పుడు నవ్వుతు ఉండాలి, భర్తను ఎప్పుడు నవ్విస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే వారి సంసారం జీవితం హాయిగా ఉంటది.
 11. వివాహ వార్షికోస్తావం అంటే ప్రేమ, విశ్వాసం, నమ్మకం, ఓర్పు, సమానం, భాగ్యస్వామ్యం సంగమాని పండగ చేసుకోవడమే.
 12. జన్మ జన్మ లకి ఈ బంధం ఇలాగే సంతోషంగా ఉండాలి అని మనం అందరం కోరుకొంధం.
 13. మరో వసంతం నిండి ఉన్న మీ దాంపత్యం, అను నిత్యం సుఖం, అనురాగాలతో నిండి పోవాలని కోరుకొంట్టునము.
 14. సిత రాములాంటి మీ జంట ఆదర్శప్రాయం కావాలని ప్రతి ఇంట సుఖసంతోషాలతో ఆయురగ్యలతో ఇలాగె కలిసి మెలసి ఉండాలి కోరుకొంట్టునము.
 15. అనురాగం అనే వలయంలో ఆది దంపతుల ఆత్మీయత అనే చిలుక గోరింకపై మీ దాంపత్యం     జీవితం ఆనంద బృందావనం కావాలని కోరుతున్నాము.
 16. మమతానురాగాల మీ ప్రేమా ప్రయాణం ఎన్నో ఎన్నో జన్మలకి కూడా మీ ఇలానే ఉండాలని కోరుకొంటు నము.
 17. మీ జంటకి కోటి కాంతుల చిరునవ్వుతో భగవంతుడు మీకు నిండు నురేర్ల్లు ఇవ్వాలని కోరుకొంట్టునము.
 18. పెళ్లి వచ్చిన వారు అంత ఈ జంటని మనసు సుర్తిగా వాళ్ళని దివించాలని కోరుకొంట్టునము.
 19.  వివాహ వేడుకలో మా పిల్లల భక్తి మరియు ప్రేమను జరుపుకోవడం ప్రారంభించినప్పుడు మాతో ఉండాలని మేము మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము . మీ ఉనికి మాకు చాలా ముఖ్యమైనది.
 20. మా కొడుకు, కూతురిని  పేరు తో తేదీ వివాహం చేసుకోవడానికి మేము అన్ని ఉత్తమమైన ఏర్పాట్లు చేశామని మీకు తెలియజేయడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము.  వేదిక  మిమ్మల్ని చూడాలని మేము ఎదురుచూస్తున్నాము.
 21.  మా కొడుకు, కూతురి వివాహ వేడుకకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నందుకు మాకు గౌరవం ఉంది. ఈ క్షణం రావాలని చాలా కాలంగా ఎదురుచూశాం. త్వరగా రండి, మీతో చేరడానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము.
 22. మా బిడ్డ తన కాబోయే భర్తతో వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు మీకు తెలియజేయడానికి మేము చాలా గర్వపడుతున్నాము. ఈ శుభ సందర్భాన్ని అసాధారణంగా నిర్వహించేందుకు మీ గౌరవప్రదమైన ఉనికిని అభ్యర్థించారు.
 23.  పిల్లల ప్రేమగల ఇద్దరు ఆత్మలు మన దాంపత్యంలో చిరకాల బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయి కాబట్టి మనం మరోసారి ఒక్కటవుదాం. మీ ఉనికి ఈ ఈవెంట్‌ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది.
 24. ప్రేమ, అంకితభావం మరియు భక్తితో కూడిన పవిత్రమైన వివాహ సమయంలో మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. కుటుంబ సభ్యులందరికీ మేము మిమ్మల్ని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము.
 25. మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానంతో, మేము వరుడి పేరు మరియు వధువు పేరు మీ వివాహ వేడుకకు తేదీ సమయానికి వేదిక వద్దకు రావాలని మిమ్మల్ని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము
 26. మీరు ఎల్లప్పుడూ మా జీవితంలో అత్యంత అంతర్భాగంగా ఉన్నారు. ఈ వివాహ వేడుక ద్వారా మనం ఉత్తమంగా పంచుకున్న సంబంధాన్ని కలిసి జరుపుకుందాం, మీ మనోహరమైన కుటుంబంతో మాతో చేరాలని మేము మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము.
 27. మీరు ఎల్లపుడు మా మదిలో ఉన్నారు కానుగ మా కూతురు పెళ్ళికి రావాలని మేము కోరుకొంట్టునము, అలాగే మీరు దగ్గర ఉండి పెళ్లి జరపించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము.
 28. వివాహానికి సంభందించిన అన్ని పనులలో మీరు ఉండాలని మేము కోరుకొంట్టునము ఎందుకు అనగా మీరు మా మదిలో ఎల్లపుడు మదిలో ఉంటారు కబ్బాటి.
 29. మేము మా పెళ్లి కార్డ్ ని ఎందుకు ఇస్తున్నాము అనేది మీరు తెలుసు ఎందుకు అనగా మా కూతురు పెళ్లి జరగడానికి మీ యొక్క ఆశిర్వధం ఉండాలని మేము అనుకొంట్టునము.
 30. పెళ్లి అంటేనే ఒక పండగ ఆ పెళ్ళిలో మీ అందరు వస్తారు అని మేము అనుకొంట్టునము.
 31. మన ప్రియమైన పిల్లలు జీవితంలో కొత్త శకంలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. మేము మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాము.
 32. మీ ఉనికి మా ముఖాల్లో సంతోషాన్ని మరియు చిరునవ్వులను పెంచుతుంది. మేము తేదీ, సమయం, నెల మీ ఉనికి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము.
 33. మీరు ఎల్లప్పుడూ మా జీవితంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నారు. భక్తి మరియు ప్రేమ యొక్క బంధంలో మన ఆత్మలను కలుపుతున్నప్పుడు పవిత్రమైన రోజును పంచుకుందాం. మీరందరూ సాదరంగా ఆహ్వానితులే.
 34. మా ప్రియమైన స్నేహితులందరికీ, మేము శుభవార్త అందిస్తున్నాము. మా వివాహ వేడుకకు రండి మరియు మీ ఉనికిని దయ చేయండి.
 35. మన వివాహం మన జీవితంలో కొత్త ప్రయాణానికి నాంది పలికింది. కానీ ప్రియమైన స్నేహితులు లేకుండా ఏమీ పక్కన ఉంటారు.  వివాహ వేదిక కి వచ్చి మీ ప్రేమను పంచుకోవడం మిస్ అవ్వకండి.
 36. నా వివాహ వేడుకకు హాజరు కావడానికి నేను మీకు హృదయపూర్వక ఆహ్వానాన్ని పంపుతున్నాను. నేను నిజంగా, నా జీవిత భాగస్వామికి మిమ్మల్ని పరిచయం చేయడానికి వేచి ఉండలేను.
 37. వివాహం అంటేనే ఒక పెద్ద వేదిక పండగ అలంటి వేడుకకి మీ అందరు ఆహ్వానితులే.
 38. తేదీ మా కుమార్తెలు ఆమెతో వరుడి పేరు కలవబోతున్నందున మేము మీ ఉత్తమ సంస్థ యొక్క ఆనందాన్ని అనూహ్యంగా అభ్యర్థిస్తున్నాము. మీరు వేదిక వద్ద రిసెప్షన్‌కు హాజరైతే మేము సంతోషిస్తాము.
 39. మా బిడ్డ పెళ్ళికి మీ అందరు వస్తారు అని మేము ఎదురుచూస్తూ ఉంటాము, మీరు తప్పక వస్తారు అని మేము అనుకొంట్టునము.
 40. మా వివాహ వేడుకకి వచ్చి సీతారాముల జంటని మనసు స్పూర్తిగా దీవించండి.
 41. ఈ వివాహం జరుపుకొంటున్న వరుడు ,వధువు జన్మ, జన్మలకి వీరు కలిసి ఉండాలని కోరుకొంట్టునారు అంట అందుకని మీ విలువైన ఆశిర్వధాలు వీరికి కావాలి అందుకనే మీరు తప్పక పెళ్ళికి రావాలి .
 42. పెళ్లి అంటేనే ఒక బంగారు పంట ఆ బంగారు పంటని మీరు చూసి సంతోషంగా మీ దీవెనలు ఇవ్వాలని కోరుకొంట్టు మీ స్నేహితులు.
 43. మిస్టర్ & మిసెస్ వరుడి తల్లిదండ్రుల పేరు మరియు మిస్టర్ & శ్రీమతి వధువు తల్లిదండ్రుల పేరు వారి వధువు పేరు మరియు వరుడి పేరు, తేదీ, సమయం వివాహంలో చేరాలని మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నారు.
 44. ఏడూ జన్మలకి విరి బంధం విడిపోకుండా ఉండాలని మేము కోరుకొంటూ అలాగే మీరు కూడా కోరుకోవాలని ఆశిస్తున్నాము.
 45. పెళ్లి కి సిద్ధాన్ అయ్యిన వధువు, వరుడు వీరి పెళ్లి వచ్చి మీ దివేలకను అందించాలని కోరుకొంట్టునము.
 46. పెళ్లి అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది ఒక జంట ఒకటి కావడం అలంటి జంట సుఖసంతోషాలతో బాగుండాలని కోరుకొంట్టు మీరు మా పెళ్ళికి రావాలని కోరుకొంటున్నాము.
 47.  నేను నా భర్త ఒకటి కబోతున్నాము అందుకనే మీరు మా పెళ్ళికి వచ్చి మమ్మంలి దీవించండి.
 48. నా వివాహ వేడుకకు హాజరు కావడానికి నేను మీకు హృదయపూర్వక ఆహ్వానాన్ని పంపుతున్నాను. నేను నిజంగా, నా జీవిత భాగస్వామికి మిమ్మల్ని పరిచయం చేయడానికి వేచి ఉండలేను.
 49. మన వివాహం మన జీవితంలో కొత్త ప్రయాణానికి నాంది పలికింది. కానీ ప్రియమైన స్నేహితులు లేకుండా ఏమీ పక్కన ఉంటారు. వివాహ వేదిక కి వచ్చి మీ ప్రేమను పంచుకోవడం మిస్ అవ్వకండి.
 50. మేము పంపిన పెళ్లి పత్రిక మీ వరకు చేరినది అని ఆశిస్తూ మీరు మా కూతురు పెళ్ళికి రావలని కోరుకొంటున్నాము.
 51. ప్రేమ, అంకితభావం మరియు భక్తితో కూడిన పవిత్రమైన వివాహ సమయంలో మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. మీ  కుటుంబ సభ్యులందరిని మేము  ఆహ్వానిస్తున్నాము.
 52. అవధులులేని ప్రేమానురాగాలతో ఒక్కటి అవుతున్నా మమల్ని మనసారా మీరు దీవించాలి అని మేము కోరుకుంటున్నాము.మీకు ఇదే మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం.
 53. మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానంతో మా పెళ్ళికి మీరు తప్పకుండా రావాలి అని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము.
 54. కోటి ఆశలు,కోర్కెలతో,పవిత్ర సమయంలో  ఒక్కటి అవుతున్నా మమల్ని ఆశిర్వదించడానికి మీరు తప్పకుండా మా వివాహంకు వస్తారని భావిస్తూ.ఇదే మా ఆహ్వానం.
 55. రెండు మనసులను,ప్రాణాలను ఒక్కటి చేసి ఎంతో మంది మనుషులను బంధువులగా మార్చి,భవిష్యత్తుకు బాట వేసే పవిత్ర తతగం పెళ్లి.అటువంటి పెళ్ళికి మీరు రావాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము.

ఇవి కూడా చదవండి :-