మనసుకు నవ్వు తెప్పించే మంచి Smile Quotes తెలుగు లో !

0
Smile quotes in Telugu

  Smile Quotes in Telugu 2022 |  చిరునవ్వు సూక్తులు

Smile quotes in Telugu : ప్రపంచములో ప్రతి మనషి బాధలో లేదా సమస్యలో ఉంటారు. కాని ప్రతి చిన్న విషయానికి కోపాలు ఇతర కారణాలు ఉంటాయి. కాని ఎన్ని సమస్యలు ఉన్న జీవితములో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిన నవ్వు అనేది మన ముఖం మీద ఎప్పుడూ ఉండాలి.

ఈ క్రింద చిరునవ్వు సూక్తులును రాయడం జరిగింది. ఈ కింది smile quotations telugu లో మీకు నచ్చిన దాన్ని ఎంపిక చేసుకోని మీ ఫ్రెండ్స్ తో తప్పకుండ షేర్ చేసుకోండి.

 1. పెదాల మీద చిరునవ్వుని  క్షణమైన చెదర నివ్వకు అప్పుడే ప్రపంచములో నీకన్న ఎవరు అందంగా  ఉండరు.
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
 2. చిరునవ్వు  ప్రతికుల పరిస్థితులను  కూడా అనుకూల పరిస్థితులగా మారుస్తుంది.
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
 3. నవ్వడం ఒక భోగం నవ్వకపోవడం ఒక రోగం.
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
  4. మీ చిరునవ్వు కారణంగా, మీరు మీ జీవితాన్ని మరింత అందంగా మార్చుకోగలరు.
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
  5. మీ చిరునవ్వు ఇతరుల చిరునవ్వుకి కారణం”కావాలి.
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
  6. నవ్వుతున్న ముఖం అందమైన ముఖం, నవ్వుతున్న హృదయం సంతోషకరమైన హృదయం”
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
  7. నవ్వడం అంటే మీరు సంతోషంగా ఉన్నారని అర్థం కాదు. కొన్నిసార్లు మీరు బలంగా ఉన్నారని అర్థం.
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
  8. మనం జీవితంలో నవ్వడం నేర్చుకున్నప్పుడు, మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలు కరిగిపోతాయని మనం నమ్ముతాము.
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
  9. ప్రశాంతత చిరునవ్వుతో ప్రారంభమవుతుంది.
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
  10. ఒక చిరునవ్వు ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణ జీవితానికి నాంది.
  మనస్సుకు నవ్వు తెప్పించే కవితలు
  11.చిరునవ్వు అనేది ఎన్నో కోపతాపాలను దూరం చేస్తుంది.
  manassuku navinche kavithalu in telugu
  12. ప్రతికూలంగా ఉండటానికి చాలా శక్తి అవసరం.  నేను నా శక్తిని నవ్వుతూ ఖర్చు చేస్తాను.
  manassuku navinche kavithalu in telugu
  13. ప్రపంచములో మీ దగ్గర ఏమి  లేకపోయిన ఎంత మందికి అయిన పంచగల్గేది మీ చిరునవ్వు మాత్రమే.
  ప్రపంచములో మీ దగ్గర ఏమి  లేకపోయిన ఎంత మందికి అయిన పంచగల్గేది మీ చిరునవ్వు మాత్రమే.
  14. ఎప్పుడు చిరునవ్వుని  కలిగి ఉండడి, ఎందుకంటే ఇది ఇతరుల చిరునవ్వుకు ఒక కారణము అవుతుంది.
  manassuku navinche kavithalu in telugu
  15. “చిరునవ్వుని వ్యక్తం చేసినంత బాగా ప్రపంచంలోని మరే భాషా ఆత్మీయతను వ్యక్తం చేయలేరు”
  manassuku navinche kavithalu in telugu
  16. నవ్వడం ఖచ్చితంగా ఉత్తమ సౌందర్య సాధనాల్లో ఒకటి. మీకు మంచి హాస్యం మంచి అందాన్ని ఇస్తుంది.
  manassuku navinche kavithalu in telugu
  17. మనం ఎప్పుడూ ఒకరినొకరు చిరునవ్వుతో కలుసుకుందాం, ఎందుకంటే చిరునవ్వు అనేది  ప్రేమకు నాంది.
  manassuku navinche kavithalu in telugu
  18. మీ చిరునవ్వు కంటే మీరు ధరించేది  ఏదీ ముఖ్యం కాదు.
  manassuku navinche kavithalu in telugu
  19. నిజమైన చిరునవ్వుకి మూలం మేల్కొన్న మనస్సు.
  manassuku navinche kavithalu in telugu
  20. జీవితంలోని అన్ని ఔషధల్లో , చిరునవ్వు అత్యుత్తమ ఔషధం.
  manassuku navinche kavithalu in telugu
  21. “నేను ప్రతిరోజూ నా ముఖం మీద చిరునవ్వుతో మేల్కొంటాను.
  Heartwarming poems in telugu
  22. నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడే నేను సంతోషంగా ఉంటాను.
  Heartwarming poems in telugu
  23. ప్రేమ చిరునవ్వుతో మొదలవుతుంది.
  Heartwarming poems in telugu
  24. చిరునవ్వు ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది.మనస్సుని తేలిక చేస్తుంది.
  Heartwarming poems in telugu
  25. మీ చిరునవ్వు మీ  జీవితాన్ని విలువైనదిగా చేస్తుంది.
  Heartwarming poems in telugu
  26.మీరు మీ నవ్వుతో  మీ జీవితాన్ని మరింత అందంగా మార్చుకుంటారు.
  Heartwarming poems in telugu27. ఆమె చిరునవ్వు ప్రపంచాన్ని జయించేలా మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది.
  Heartwarming poems in telugu
  28. ఒక స్త్రీ చిరునవ్వు ఆమె అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
  Heartwarming poems in telugu
  29. మీ చిరునవ్వుకు మార్పును సృష్టించే శక్తి ఉంది.
  Heartwarming poems in telugu
  30. మీకు వచ్చే ప్రతి కష్టాన్ని చిరునవ్వుతో అంగీకరించండి.
  Heartwarming poems in telugu
  31. ఎప్పుడు బాధ పడుతూ ఉంటె బ్రతుకు భయ పెడుతుంది, అదే ప్రతి క్షణము నవ్వుతు ఉంటె జీవితము తల వంచుతుంది.
  Telugu kavithalu
  32. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటె మనస్సుకి సంతోషంగా ఉంటుంది.
  Telugu kavithalu
  33. నేను నీ నుండి ఆశించేది రెండే రెండు ఒకటి నువ్వు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండాలి, ఆ నవ్వు నీకు జీవితాతం ఉండాలి.
  Telugu kavithalu
  34. జీవితములో ఎన్ని ఆడంబరాలు  ఉన్న మఖములో చిరునవ్వు లేక పోతే అది వ్యర్థం.
  Telugu kavithalu
  35. నీవు నవ్వే ఒక చిరునవ్వు, నీవు మాట్లాడే మాట ఒకరికి రోజు అంత చిరునవ్వు కలిగిస్తుంది.
  Telugu kavithalu
  36. మన జీవితములో వృధా అయ్యే రోజులు ఏవి అంటే అవి మనం నవ్వని రోజులు.
  Telugu kavithalu
  37. బాగా  ఉండటం అంటే  ఆస్తి లేదా ఉద్యోగము ఉండటం  కాదు, నలుగురితో కలిసి నవ్వడం.
  Telugu kavithalu
  38. ఎదుటి వారిని చూసి నువ్వు  ప్రేమపూర్వకముగా నవ్వ గల్గితే అదే వారికి నువ్వు ఇచ్చే పెద్ద బహుమతి.
  Telugu kavithalu
  39. ఈ ప్రపంచములో ఎన్నో రోగాలకు ఔషదం ఒక  చిరునవ్వు మాత్రమే.
  Telugu kavithalu
  40. ఎటువంటి సమస్యనైన చిరునవ్వుతో ఎడుర్కొగల్గితే  అదే మనకి విజయాన్ని అందిస్తుంది.
  Telugu kavithalu
  41. ఈ ప్రపంచములో అతి కష్టమైన పని ఏంటో తెలుసా  గుండెలో బాధ పెటుకొని పైకి చిరునవ్వు నవ్వడం.
  smile quotes in telugu
  42..ఒంటి నిండా నగలు లేక్కున పరవాలేదు కాని ముఖం  మీద చిరునవ్వు మాత్రం ఎప్పుడు ఉండాలి.
  smile quotes in telugu
  43. నవ్వడం నవ్వించడం అలవాటు అయితే జీవితములో వచ్చే ఒడిదుడుకులు నిన్ను ఏమి చేయలేవు.
  smile quotes in telugu44. ఎంత కష్టం వచ్చిన నవ్వుతు ఉండు ఎందుకంటే నీ చిరునవ్వే నీకు ఆయుధం.
  smile quotes in telugu
  45. ముఖం మీద చిరునవ్వు లేకపోతే అందమైన  దుస్తులు వేసుకొన్న ముస్తాబు కానట్టే.
  smile quotes in telugu
  46. ఎంత కష్టం వచ్చిన నవ్వుతూ  ఉండు ఆ కష్టమే నీ నుంచి విసుగు చెంది వెళ్లి పోతుంది.
  smile quotes in telugu
  47.నీ చిరునవ్వే నీకు వెలకట్టలేని ఆస్తి.
  smile quotes in telugu
  48. నువ్వు సంతోషంగా ఉంటె  నేను సంతోషంగా ఉంటాను.
  smile quotes in telugu
  49. చిరునవ్వుతో ఉన్న స్త్రీ మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
  smile quotes in telugu
  50. మీకు వచ్చే ప్రతికష్టాన్ని చిరునవ్వుతో అంగీకరించండి , ఖచ్చితముగా విజయం సాదిస్తారు.
  smile quotes in telugu
  51. నవ్వుతున్న హృదయాన్ని ఏ బాధ కదిలించలేదు.
  smile quotes
  52. చిరునవ్వు నుండి పొందే ఆనందం మరే దాని నుండి  పొందలేరు.
  smile quotes
  53. నవ్వడం అనేది ఖచ్చితంగా ఉత్తమ సౌందర్య సాధనాల్లో ఒకటి.కాబట్టి చిరునవ్వుతో జీవించండి.
  smile quotes
  54. మనం ఎల్లప్పుడు  ఒకరినొకరు చిరునవ్వుతో పలకరించుకుందాం, ఎందుకంటే చిరునవ్వు మొదటి ప్రేమకు నాంది.
  smile quotes55. మీ చిరునవ్వు కంటే మీకు  ఏదీ ముఖ్యం కాదు.
  smile quotes
  56. నువ్వు కుంగిపోయే ముందు, ఒక్కసారి నీ చిరునవ్వుని గుర్తుకుతెచ్చుకో అదే నీకు విజయాన్ని సాదింఛగలిగే శక్తిని ఇస్తుంద
  57. ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి మీ చిరునవ్వును ఉపయోగించుకోండి కానీ ప్రపంచం మీ చిరునవ్వుని ఉపయోగించేలా చేసుకోకండి.
  smile quotes
  58. చిరునవ్వు అనేది అన్ని కష్టాలు దూరం  చేస్తుంది.
  smile quotes
  59. ¨మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చిరునవ్వుతో ఉంటే,మీ అంత అదృష్టవంతులు ఇంకెవరు ఉండరు.
  smile quotes60. నవ్వే ముఖం అందమైన ముఖం. నవ్వుతున్న హృదయం సంతోషకరమైన హృదయం.
  smile quotes
  61. చిరునవ్వు అనేది ప్రతికష్టాన్ని ఇష్టంగా చేసేలా చేస్తుంది.
  Smile short quotes in telugu
  62. మీరు మీ చిరునవ్వును ఉపయోగించకపోతే, మీరు బ్యాంక్‌లో మిలియన్ డాలర్లు మరియు చెక్‌బుక్ లేని వ్యక్తిలా ఉంటారు.
  Smile short quotes in telugu
  63. మనం చిరునవ్వుతో ఉండకపోతే, ప్రపంచానికి శాంతి ఉండదు.
  Smile short quotes in telugu
  64. జీవితం అనేది అద్దం లాంటిది. దాన్ని చూసి నవ్వండి,  అది మిమ్మల్ని చూసి తిరిగి నవ్వుతుంది.
  Smile short quotes in telugu
  65. నడవడం కొనసాగించండి మరియు నవ్వుతూ జీవించండి.
  Smile short quotes in telugu
  66. ఎవరైతే మనల్ని చూసి నవ్వుతారో, వారె  మనకు ఇష్టమైన వ్యక్తులు.Smile short quotes in telugu67. మీరు మీ మనస్సుకి అయిన గాయాన్ని గుర్తుంచుకుని బాధపడటం కంటే మరచిపోయి నవ్వడం మంచిది.
  Smile short quotes in telugu
  68. “నిశ్శబ్దం మరియు చిరునవ్వు  రెండు శక్తివంతమైన సాధనాలు.
  Smile short quotes in telugu
  69. చిరునవ్వు మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
  Smile short quotes in telugu70. “ప్రపంచంలోని గణాంకాలు ఏవి చిరునవ్వుని కొలవలేవు.
  Smile short quotes in telugu
  71. పూలకు సూర్యరశ్మి ఎంత అవసరమో, మానవాళికి చిరునవ్వు కూడా అంతే అవసరం.
  Smile short quotes
  72.నీ ముఖంలోని  చేరగని చిరునవ్వు నీ చుట్టూ ఉన్న వారిని ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా ఉంచుతుంది.
  Smile short quotes
  73.నవ్వడం అనేది  మీ పెదవులతో మీరు చేయగల రెండవ ఉత్తమమైన పని.
  Smile short quotes
  74. మీ చిరునవ్వు మీకు సానుకూల ముఖాన్ని ఇస్తుంది, అది మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులకు ఆనందంగా  ఉంచుతుంది.
  Smile short quotes
  75. ఎవరైనా మీతో కోపంగా  ప్రవర్తించినప్పుడు, మీ ముఖంపై చిరునవ్వును ఉంచండి.
  Smile short quotes
  76. నవ్వడం అంటే మీరు సంతోషంగా ఉన్నారని అర్థం కాదు. కొన్నిసార్లు మీరు బలంగా ఉన్నారని అర్థం.
  Smile short quotes
  77. చిరునవ్వు అనేది మీకు ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా మీరు ధరించగలిగే విలువైన ఆభరణం.
  Smile short quotes
  78. ఆమె తన చిరునవ్వుతో ప్రేమను మరియు కళ్ళతో మాయాజాలాన్ని రాసింది.
  Smile short quotes
  79. నేను ప్రతిరోజూ నా ముఖం మీద చిరునవ్వుతో మేల్కొంటాను.
  Smile short quotes
  80.చిరునవ్వు కంటే అందమైనది  ఈ ప్రపంచంలో  ఏదీ లేదు.
  Smile short quotes
  81. మిమ్మల్ని నవ్వించే మరియు ప్రేమించే వ్యక్తులతో మీ జీవితాన్ని గడపండి.
  smile quotations telugu
  82. నాకు జీవితంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. కానీ అది నా పెదవులకు తెలియదు. అందుకే అవి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాయి.
  smile quotations telugu
  83. పిల్లలు తమ చిరునవ్వులతో  అందరిని సంతోషపరుస్తారు.
  smile quotations telugu84. మన ముఖంలో అందం అని పిలుస్తున్నది చిరునవ్వునే  అని నాకు అనిపిస్తోంది.
  smile quotations telugu
  85.ప్రతి చిరునవ్వు మిమ్మల్ని ఇంకా యవ్వనంగా చేస్తుంది.
  smile quotations telugu
  86. మీరు పని చేయవలసి వచ్చినప్పుడు, చిరునవ్వుతో పని చేయండి.
  smile quotations telugu
  87. నిజమైన చిరునవ్వుకి మూలం మేల్కొన్న మనస్సు.
  smile quotations telugu
  88. నీవు నవ్వే చిన్న చిరునవ్వు నీవు మాట్లాడే ఒక మంచిమాట ఒకరికి రోజంతా హాయిని     ఇస్తుంది.
  .smile quotes for instagram in telugu

89.అనునిత్యం సంతోషంగా ఉండగలిగే వారే… ఇతరులను ఆనందంగా ఉంచగలరు.
smile quotes for instagram in telugu


90. ప్రపంచంలో నీ దగ్గర ఏమి లేకపోయినా ఎంతమందికైనా పంచగల్గేది ఒక చిరునవ్వు మాత్రమే.
smile quotes for instagram in telugu

91. సంతోషంగా ఉండడానికి ధనంతో సంబంధం లేదు.తృప్తిపడే మనసుంటే చాలు.
smile quotes for instagram in telugu

92. నిరంతరం ఏదో పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నవారి జీవితాల్లో కన్నీళ్ళకు చోటు ఉండదు.
smile quotes for instagram in telugu

93. మన జీవితంలో వృధా అయిపోయే రోజులు ఏవి అంటే…!మనం కొంచం కూడా నవ్వని రోజులు.
smile quotes for instagram in telugu

94. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలకు ఉచితంగా నయం చేయగల ఏకైక ఔషధం మీ చిరునవ్వు keep smiling
smile quotes for instagram in telugu

95. ఎప్పుడు బాధపడుతుంటే బ్రతుకు భయపెడుతుంది.అదే ప్రతి క్షణం నవ్వుతూ ఉంటె జీవితం తలవంచుతుంది.
smile quotes for instagram in telugu

96.చిరు నవ్వుల వరమిస్తావా…?చితి నుంచి లేచివాస్త…మరు జన్మకు కరుణిస్తావా…?ఈ క్షణమే       మరణిస్తా..
smile quotes in telugu

97. నీ చూపులు నా చెక్కిలిపై ఎరుపు వర్ణాన్ని పూయిస్తే నీ నవ్వు నా హృదయంలో హరివిల్లు సృష్టించింది.
smile quotes in telugu

98.నవ్వడం నువ్వే నేర్చుకో,బాధపడటం ఎలాగో బయట చాలా మంది నేర్పిస్తారు.
smile quotes in telugu

99. నవ్వడం నాకు ఇష్టమే.కానీ నా నవ్వుకు నువ్విస్టమే!!.
smile quotes in telugu

100. నా భాద ఒకరిని నవ్వించిన పర్వాలేదు .. కానీ నా నవ్వు ఒకరిని భాదించరాదు.
smile quotes in telugu

ఇవి మనమందరం ఫ్రెండ్స్ తో సరదాగా షేర్ చేసుకోవడానికి పనికి వచ్చే Best Smile Quotes In Telugu 2022. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఇలాంటి తెలుగు కోట్స్ కోసం మా సైట్ లో వెతకండి. చాల దొరుకుతాయి. మచ్చుకకు కింది కొన్ని తెలుగు సూక్తులు ఇచ్చాము, ఒక్కసారి చదవండి.

ఇంకా చదవండి:-